Позиция на КНСБ за ситуацията с имигрантската вълна и последиците от нея

Снимка: ЕРА/БГНЕС

Трагичните случаи с имигранти в Средиземно море, при които от началото на годината, по данни на Международната организация за миграциите, са загинали над 1750 души, предизвиква в нас искрени чувства на съболезнование и съпричастност.

С оглед на бързо променящата се миграционна ситуация и на необходимостта от превенция на бъдещи подобни трагедии, КНСБ счита, че мерките от Специалната среща на Европейския съвет на 23 април 2015 г. са важни и навременни.

Същевременно трябва да отбележим някои особености, свързани конкретно с имиграционните процеси, насочени към България.

Становище на КНСБ по проекто-закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Обсъждането и планирането на промени в осигурителното законодателство и особено на частта по пенсионното осигуряване предполага едновременно набелязване на съпътстващи дългосрочни мерки, гарантиращи повишаване на заетостта като цяло и поддържането й за лицата на възраст, близка до пенсионната. За жалост и по настоящем продължава практиката проблемите на осигурителната система да се разработват и решават сами за себе си, макар всички да си даваме сметка за директната връзка на тези проблеми със състоянието на пазара на труда и нуждата от мерки за неговото регулиране по начин, който съдейства на осъществяването на промените в осигуряването, особено тези за достъп до пенсия за стаж и възраст.

Отново изменения и допълнения в Кодекса на труда

Становище на КНСБ
до Националния съвет за тристранно сътрудничество
(с незначителни редакции и съкращения)

На 13.05.2015 г. в Националния съвет за тристранно сътрудничество бе внесен проект на Министерския съвет за изменения и допълнения в Кодекса на труда. Близо два месеца преди това тези изменеия и допълнения бяха обсъждани в съвместна работна група, съставена от представители на МТСП, работодателските и синдикални организации, вкл. и експерти от страна на КНСБ.

Какво е съдържанието на законопроекта. С кое сме и с кое е не сме съгласни?

КС на КНСБ: Споразуменията със САЩ и Канада ще доведат до негативни последици за държавите-членки на ЕС

Снимка: http://www.novotaste.com/

През есента на 2014 г. бяха възобновени преговорите на Европейския съюз (ЕС) за сключване на споразумение за всеобхватна търговия и развитие със САЩ – т.нар. Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). В същото време приключиха преговорите по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада, което обаче все още не е ратифицирано от държавите-членки на ЕС.

След като се запозна с редица анализи и експертни мнения по тези споразумения, Координационният съвет на КНСБ изразява следната позиция:

Влизането в сила на двете споразумения ще доведе до негативни последствия върху икономиката, заетостта, жизненото равнище, трудовите стандарти, околната среда и защитата на потребителите. Това важи особено за по-слабо развитите в икономически план страни-членки на ЕС, сред които е и България.

Писмо от Пламен Димитров – президент на КНСБ, до Президента на Република България Росен Плевнелиев за правото на избор и задължителното гласуване

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изпрати писмо до Президента на Република България Росен Плевнелиев, свързано с приключилите разговори между Президента Плевнелиев и лидерите на политическите сили по редица въпроси, в частност и по евентуален референдум, свързан с въпроси по изборното законодателство, включително и по задължителното гласуване.