Позиция на КНСБ по политическата и социално-икономическа ситуация в страната и искания във връзка с предсрочните парламентарни избори

КНСБ посреща с удовлетворение постигнатото при Президента и с консенсус между политическите сили Споразумение, касаещо шест конкретни стъпки към стабилност. То идва в отговор на тревожни събития и тенденции, като - задълбочаваща се политическа криза, сериозни проблеми със стратегически за страната енергийни проекти, неясни параметри на оперативните програми и Споразумението за партньорство с ЕС през новия програмен период, натрупан огромен дефицит на НЗОК, както и опити за дестабилизация на банковата система.

Позиция на КНСБ и БСК за актуализацията на бюджета на НЗОК за 2014 година

Актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 година трябва да бъде с особен приоритет в програмата на парламента преди неговото разпускане.

Анализът, направен от Надзорния съвет на НЗОК, показва, че е необходима спешна актуализация на бюджета в размер на 330 млн. лв. Средствата са необходими за своевременното разплащане с болниците, за закупуване на необходимите лекарства и медицински изделия, за заплащане на изработеното от медицинския и друг персонал в здравната система.

Манифест на КНСБ по повод изборите за Европейски парламент през май 2014 г.

Европейски парламент
За повече справедливост, солидарност и социални измерения на икономическия растеж

Европа е на кръстопът в опита да преодолее най-тежката икономическа и финансова криза през последните 80 години. Кризата изостри противоречията, задълбочи неравенствата, разшири „пропастта” между бедни и богати, което неминуемо засили проявите на отчуждение, ксенофобия и дезинтеграция. Днес на карта са поставени основните принципи на солидарност, справедливост и равнопоставеност, залегнали в демократичния модел на „Социална Европа”.

Позиция на КС на КНСБ относно социално-икономическата и политическа ситуация в страната

През изтичащата 2013 г. българското общество стана свидетел на безпрецедентна по своя характер и продължителност политическа криза, която допълнително усложни социално-икономическата ситуация в страната. Бедността, доходното разслоение, икономическият упадък и кризата в морално-политическите ценности са факторите, които в различна степен на проявление в отделните периоди предизвикаха вълни на обществено недоволство и поддържаха постоянно социално напрежение. Показното словесно-митингаджийско мерене на силите, нестихващите протести и контрапротести отнеха много политическа и гражданска енергия в момент, когато българското общество очакваше „оттласкване от дъното” на икономическата криза. Вместо това България вече навлиза в нова фаза на политическо противопоставяне с хоризонт „Европарламент – май 2014”, а изборните анализатори трескаво редят различни варианти на предсрочен национален вот.

Искания на КНСБ към правителството за 2014 г.

  • 01

На 7 октомври 2013 г. в централата на КНСБ на пл. „Македония” 1, ет. 2, конферентна зала, се проведе дискусионен форум на тема: „Достойният труд в България”, посветена на 7 октомври – Световен ден за достоен труд. Във форума взеха участие министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов, заместинк-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, заместник-министърът на финансите Людмила Елкова, социални партньори, представители на Европейския работнически съвет на Хюлет-Пакард и на немския синдикат IG Metall и други.

На форума президентът на КНСБ Пламен Димитров представи исканията на КНСБ към правителството във връзка с икономическата, данъчна и бюджетна политика, работните заплати, пазара на труда, общественото осигуряване и усъвършенстване на законодателството.