Обръщение на синдикатите и работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на Р България

Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи.

Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност.

Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ във връзка с парламентарните избори в България на 5 октомври 2014 г.

Парламентарните избори за 43-то Народно събрание се провеждат в сложен за България, Европейския съюз и света период.

Позиция на КНСБ по политическата и социално-икономическа ситуация в страната и искания във връзка с предсрочните парламентарни избори

КНСБ посреща с удовлетворение постигнатото при Президента и с консенсус между политическите сили Споразумение, касаещо шест конкретни стъпки към стабилност. То идва в отговор на тревожни събития и тенденции, като - задълбочаваща се политическа криза, сериозни проблеми със стратегически за страната енергийни проекти, неясни параметри на оперативните програми и Споразумението за партньорство с ЕС през новия програмен период, натрупан огромен дефицит на НЗОК, както и опити за дестабилизация на банковата система.

Позиция на КНСБ и БСК за актуализацията на бюджета на НЗОК за 2014 година

Актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 година трябва да бъде с особен приоритет в програмата на парламента преди неговото разпускане.

Анализът, направен от Надзорния съвет на НЗОК, показва, че е необходима спешна актуализация на бюджета в размер на 330 млн. лв. Средствата са необходими за своевременното разплащане с болниците, за закупуване на необходимите лекарства и медицински изделия, за заплащане на изработеното от медицинския и друг персонал в здравната система.

Манифест на КНСБ по повод изборите за Европейски парламент през май 2014 г.

Европейски парламент
За повече справедливост, солидарност и социални измерения на икономическия растеж

Европа е на кръстопът в опита да преодолее най-тежката икономическа и финансова криза през последните 80 години. Кризата изостри противоречията, задълбочи неравенствата, разшири „пропастта” между бедни и богати, което неминуемо засили проявите на отчуждение, ксенофобия и дезинтеграция. Днес на карта са поставени основните принципи на солидарност, справедливост и равнопоставеност, залегнали в демократичния модел на „Социална Европа”.