Позиция на КС на КНСБ относно социално-икономическата и политическа ситуация в страната

През изтичащата 2013 г. българското общество стана свидетел на безпрецедентна по своя характер и продължителност политическа криза, която допълнително усложни социално-икономическата ситуация в страната. Бедността, доходното разслоение, икономическият упадък и кризата в морално-политическите ценности са факторите, които в различна степен на проявление в отделните периоди предизвикаха вълни на обществено недоволство и поддържаха постоянно социално напрежение. Показното словесно-митингаджийско мерене на силите, нестихващите протести и контрапротести отнеха много политическа и гражданска енергия в момент, когато българското общество очакваше „оттласкване от дъното” на икономическата криза. Вместо това България вече навлиза в нова фаза на политическо противопоставяне с хоризонт „Европарламент – май 2014”, а изборните анализатори трескаво редят различни варианти на предсрочен национален вот.

Искания на КНСБ към правителството за 2014 г.

  • 01

На 7 октомври 2013 г. в централата на КНСБ на пл. „Македония” 1, ет. 2, конферентна зала, се проведе дискусионен форум на тема: „Достойният труд в България”, посветена на 7 октомври – Световен ден за достоен труд. Във форума взеха участие министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов, заместинк-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, заместник-министърът на финансите Людмила Елкова, социални партньори, представители на Европейския работнически съвет на Хюлет-Пакард и на немския синдикат IG Metall и други.

На форума президентът на КНСБ Пламен Димитров представи исканията на КНСБ към правителството във връзка с икономическата, данъчна и бюджетна политика, работните заплати, пазара на труда, общественото осигуряване и усъвършенстване на законодателството.

КНСБ: Без фирми нарушители на трудовото законодателство в процедурите по обществените поръчки

Във връзка с внесения от Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), КНСБ намира за необходими голяма част от предложените промени в ЗОП, в т.ч.: намаляване на необходимия документооборот за участие; улесняване достъпа на малки и средни фирми до обществените поръчки; ограничаване възлагането на поръчки без конкурс; недопускане до участие в процедурите на свързани фирми.

Позиция на ИК на КНСБ по повод ескалиращото обществено-политическо и социално-икономическо напрежение в страната

  • 001

По повод тревожните събития от последното денонощие, КНСБ заявява, че категорично осъжда всички форми и методи на насилие и призовава участниците в справедливите протести в цялата страна, както и органите на реда към цивилизованост, сдържаност и разумно поведение, съответстващо на демократичните ценности и обществено устройство.

Решение на КС на КНСБ относно продажбата на мажоритарния дял на ПОК „Доверие”

Координационният съвет на КНСБ, след като изслуша и обсъди:
- информация за решението на мажоритарния собственик на Пенсионно осигурителна компания „Доверие” да продаде своя дял;
- отсъствието на всякаква прозрачност и данни за кандидат-собственика;
- възможните последици за бъдещето на допълнителното пенсионно осигуряване, на пенсионно-осигурителните фондове, управлявани от ПОК „Доверие”, правата на членовете и пенсионерите на тези фондове, както и авторитета и отговорностите на Конфедерацията.

РЕШИ:

  1. Координационният съвет на КНСБ изразява дълбока тревога от липсата на всякаква прозрачност и яснота по повод продажбата на мажоритарния дял на ПОК „Доверие” и особено бъдещия собственик, неговите намерения за развитието, пазарното поведение и устойчивото бъдеще на компанията.
  2. За да се гарантират осигурителните права на членовете и пенсионерите на фондовете, управлявани от ПОК „Доверие”, за които КНСБ като вдъхновител и учредител на „Доверие” чувства сериозна морална и синдикална отговорност, Координационният съвет: