КНСБ: Без фирми нарушители на трудовото законодателство в процедурите по обществените поръчки

Във връзка с внесения от Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), КНСБ намира за необходими голяма част от предложените промени в ЗОП, в т.ч.: намаляване на необходимия документооборот за участие; улесняване достъпа на малки и средни фирми до обществените поръчки; ограничаване възлагането на поръчки без конкурс; недопускане до участие в процедурите на свързани фирми.

Позиция на ИК на КНСБ по повод ескалиращото обществено-политическо и социално-икономическо напрежение в страната

  • 001

По повод тревожните събития от последното денонощие, КНСБ заявява, че категорично осъжда всички форми и методи на насилие и призовава участниците в справедливите протести в цялата страна, както и органите на реда към цивилизованост, сдържаност и разумно поведение, съответстващо на демократичните ценности и обществено устройство.

Решение на КС на КНСБ относно продажбата на мажоритарния дял на ПОК „Доверие”

Координационният съвет на КНСБ, след като изслуша и обсъди:
- информация за решението на мажоритарния собственик на Пенсионно осигурителна компания „Доверие” да продаде своя дял;
- отсъствието на всякаква прозрачност и данни за кандидат-собственика;
- възможните последици за бъдещето на допълнителното пенсионно осигуряване, на пенсионно-осигурителните фондове, управлявани от ПОК „Доверие”, правата на членовете и пенсионерите на тези фондове, както и авторитета и отговорностите на Конфедерацията.

РЕШИ:

  1. Координационният съвет на КНСБ изразява дълбока тревога от липсата на всякаква прозрачност и яснота по повод продажбата на мажоритарния дял на ПОК „Доверие” и особено бъдещия собственик, неговите намерения за развитието, пазарното поведение и устойчивото бъдеще на компанията.
  2. За да се гарантират осигурителните права на членовете и пенсионерите на фондовете, управлявани от ПОК „Доверие”, за които КНСБ като вдъхновител и учредител на „Доверие” чувства сериозна морална и синдикална отговорност, Координационният съвет:

Позиция на КС на КНСБ за обществено-политическата и социално-икономическа ситуация в страната

КНСБ за пореден път изразява съпричастност към дълбокото възмущение от отсъствието на морал в политиката и управлението на страната и заявява подкрепа на високата гражданска активност, без да дели протестиращите на февруарски и юнски. Синдикалните членове на КНСБ също протестират – както сред тези, които искат незабавни оставки, така и сред онези, които настояват да се даде време за решаване на неотложните им проблеми. КНСБ уважава всяко мнение и е уверена, че то е изстрадано от всички, които проявяват неуморна и невиждана за целия преход гражданска активност.

Продължаващото с години натрапване на либералните теории и заместване на държавните отговорности с пазарните свободи, произведе крещящото усещане за липса на справедливост, за разделение на гражданите на обикновени и специални, на недосегаеми от правила и закони и на такива, които са под постоянния натиск на ненаказуеми управляващи.

Становище на КНСБ за писмената процедура за съгласуване на промени на операции по ОП „РЧР“

КНСБ подкрепя своевременното преразпределение на неусвоените средства вследствие на икономии по операциите в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с цел гарантиране на тяхното ефективно усвояване в рамките на програмния период по проекти и операции, към които има подчертан интерес, продиктуван от националните приоритети и потребности, и които допринасят за постигане на заложените индикатори за изпълнение и резултат. Разумно е и удължаване на срока на изпълнение на някои операции, за да се гарантира успешното им завършване (включително поради изчаквани промени в нормативната база).