Социалната справедливост, залегнала в конституцията на МОТ, остава от решаващо значение за изкореняването на бедността

  • 01

Изказване на Люк Кортебеек, председател на групата на работниците, на пленарното заседание през втория ден на 105-та Международна конференция на труда в Женева:

В Женева стартира 105-та сесия на Международната конференция на труда на МОТ

От 30 май до 10 юни над 4000 представители на правителствата, работодателите и работниците от 187-те държави-членки на Международната организация на труда (МОТ) ще обсъдят серия от въпроси. 

Безплатни правни консултации на български език по трудови и социални въпроси към австрийските профсъюзи

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и Ерих Фолгар, президент на Австрийските профсъюзи (ÖGB) прерязаха червената лента и официално дадоха старт на проекта за безплатни правни консултации по трудови и правни въпроси.

КНСБ се присъединява към инициативата на ЕКП за осигуряване на ангажимент на депутатите от Европейския парламент към синдикалните права

КНСБ се присъединява към  инициативата на ЕКП за осигуряване на ангажимент на депутатите от Европейския парламент към синдикалните права