Активно участие на делегацията на КНСБ в работата на 13-я конгрес на ЕКП

  • 01

В рамките на работната програма на втория ден от стартиралия на 29 септември 13-ти редовен конгрес на ЕКП се проведе дискусия на тема „Новата фирмена организация: предизвикателство за синдикатите”, чийто водещ бе президентът на КНСБ Пламен Димитров.

МКП призовава:

МКП получава тревожни доклади от свои членове, в които се изнасят факти, че 900 работници-жени от Мавритания са станали жертва на трафик под предлог, че ще получат работа в Саудитска Арабия. Много от тях са обект на злоупотреби: физически, сексуални и други, без да виждат изход от ситуацията.

Индекс представя най-лошите страни за работниците в света

Индексът на Международната конфедерация на профсъзите (МКП) за глобалните права бе обнародван в Женева по време на Международната конференция на труда през юни тази година.

Нов стандарт на МОТ за неформалната икономика: инструмент за работниците

Интервю с Пламен Димитров, говорител на Групата на работниците в Комитета по преход от неформална към формална икономика на Международната  Конференция на труда (1-13 юни 2015 г.), който изразява своите възгледи относно ползите за работниците след приемането на новата Препоръка на МОТ за справяне с неформалната икономика. Г-н Димитров също така подчерта възможностите за синдикатите да приложат този стандарт в партньорство с МОТ.