КНСБ бе домакин на синдикален форум за „Превенция на неформалната икономика“

КНСБ домакинства курса на Европейския синдикален институт „Превенция на неформалната икономика“, който се проведе в Конгресен център „Глобус“ в София от 26 до 28 януари 2016 г. В интензивната работа се включиха синдикалисти от България, Испания, Литва, Македония, Малта, Словакия и Унгария. Във фокуса на вниманието беше Препоръка №204 на Международната организация на труда (МОТ) относно Прехода от неформална към формална икономика, приета на Международната конференция по труда (МКТ) на 12 юни 2015 г.

Синдикални лидери от Благоевград се обучиха по проект за синдикализация

  • 01

На 11 декември 2015 год. част от ръководството на КНСБ и експерти проведоха среща със синдикални лидери от област Благоевград. Целта на срещата бе да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България чрез укрепване на капацитета и ролята на КНСБ на базата на партньорство и обмен на добри практики и знания между българските и швейцарските синдикати на национално, регионално и браншово ниво.

Синдикалисти от КНСБ в област Пазарджик преминаха на обучение по синдикализация

  • 01

На 10 декември 2015 год. град Пазарджик се проведе обучителна конференция в рамките на проект на КНСБ и швейцарския синдикат UNIA под наслов: „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”.

Над 60 синдикални лидери обучени по проект на КНСБ в Монтана

  • 01

Над 60 синдикални лидери и членове на КНСБ бяха обучени по проект „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие” в град Монтана на 4 декември 2015 година. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за партньорство и експертна помощ. 

Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие

  • 01

Проект на КНСБ и швейцарският синдикат UNIA под надслов „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”, бе открит с встъпителна конференция в хотел „Рай” – град Русе.