Завърши проект „Отговорността на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза” VS/2009/0189

КНСБ, ОПЗЗ и Картел АЛФА - партньори по проект „Отговорността на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза” VS/2009/0189 обсъдиха в три работни срещи под формата на конференции и уърк-шопове негативните ефекти от икономическата криза в България, Полша и Румъния и антикризисните мерки, предприети от социалните партньори. След заключителната конференция по проекта в Краков теоретичният и практически опит на синдикатите по темата бе обобщен в нарочна финална публикация, която ще бъде разпространена и сред синдикалните структури.

Проект „Това е моят шанс да намеря себе си”

Шест младежи  успешно завършиха мотивационното си  обучение и вече са подписали трудовите си договори за работа в областта на  мъжко и дамско шивачество,облицоване с керамични и други видове плочи и дърворезба. Младежите са мотивирани да започнат работа по Проект „Това е моят шанс да намеря себе си”, който дава шанс на седемдесет безработни младежи на възраст до 29 години, с основно и по-ниско образование, да придобият различни занаятчийски умения, съответстващи на тяхното желание и вътрешна мотивация.
Проектът е съвместен между Българската занаятчийска камара и КНСБ и се финансира от министерството на труда и социалната политика.

Стартира интернет страницата на проект "Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД"

Уважаеми посетители,
стартира интернет страницата на проект "Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД", изпълняван от КНСБ в партньорство с БСК в рамките на Оперативна програма "Човешки ресурси" за периода 2009-2013 г..
В новата страница ще намирате подробна и разнообразна информация за хода на дейностите по проекта, предстоящи събития, актуални новини, снимки, да участвате в различни анкети, както и да давате своето мнение и препоръки. 
Очакваме ви на този адрес: www.knsb-flexsecurity.org

Image

проект VS/2009/0189 Отговорността на синдикатите в новите държави-членки в икономическа криза

 В условията на задълбочаваща се рецесия, партньорите по Проект "Ролята на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза" ще проведат работна среща в Буклурещ на 30 март. Ще бъде обменен опит относно това какви са действията на синдикатите при неуредени трудови взаимоотношения на работниците, когато работодателят е  чужденец и е напуснал страната, как се оценява модела на функциониране на синдикатите след смянатa на политическата и икономическата система, какви са правните  решения  и посоките на развитие, както и състоянието и необходимите промени в пенсионните схеми в България, Полша и Румъния.
  По време на работната среща вицепрезидентите на синдикалните конфедерации КНСБ, ОПЗЗ и Картел АЛФА, както и експертите от централите, ще направят преглед на реализираните антикризисни икономически мерки в съответните страни, както и кои от добрите практики на Европейския съюз е необходимо да бъдат въведени спешно в България, Полша и Румъния, с оглед на по-справедливото разпределение на тежестта на рецесията, както и по-бързото излизане от нея.
  Партньорите по проекта ще начертаят план за общи действия в дългосрочен план.
Image 

Проект „Подобряване на процеса на информиране и консултиране на работното мясро за по добро работническо представителство в Европа” – ИНФОРМИЯ, VS/2009/0486

През декември 2009 година КНСБ стартира осъществяването на Проект „Подобряване на процеса на информиране и консултиране на работното мясро за по добро работническо представителство в Европа” – ИНФОРМИЯ, VS/2009/0486
Проектът ИНФОРМИЯ е първият проект по бюджетна линия „Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия” 04.03.03.03 към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на ЕК, с който КНСБ кандидатства и спечели като водеща организация.