Проект „Балансиране на семейния и трудовия живот: насърчаване на диалог за социално-икономическото въздействие от въвеждането на механизми за балансиране на семейния и трудов живот" – BILANCIA

КНСБ беше инициатор и координатор на проект „Балансиране на семейния и трудовия живот: насърчаване на диалог за социално-икономическото въздействие от въвеждането на механизми за балансиране на семейния и трудов живот" – BILANCIA, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, Бюджетна линия 04.03.03.02 „Информиране и мерки за обучение за организации на работници и служители”(Ref. No: VS/2007/0375). Проектът беше едногодишен – стартира през октомври 2007 г. и приключи през ноември 2008 г.

 

cla eiv ="arend
s/dl> row-fluid">

  • , = з , алноинингю tylass=нещеействие отli>
  • оѳщm-44 рBIниѶи ю tyl.a eiv > Iidth a
  • 3оdiv> 48" bord typ
    cla eiv ="arend
    s/dl> row-fluid">

    ане на с(IN.CON.PAR_s="m)/a>етeри >Б кално за обучентi,а it"/0бучентi><оия, Генерi>