Проектът на КНСБ за разрешаване на трудови конфликти по програма "Леонардо да Винчи"

В началото на 2008 г. КНСБ спечели проект за мобилност по секторна програма “Леонардо да Винчи” със заглавие „Обмяна на опит на представители на КНСБ за разрешаване на трудовоправни спорове и конфликти в Италия и Норвегия” (проект № 2008-1-BG1-LEO03-00284). Инициативата за кандидатстване по програмата, както и идеята за темата, са инициирани от департамент “Защита на синдикалните права и синдикализация”, в чиито ресор влизат и действията по разрешаването на възникнали колективни трудови спорове, страна по които са синдикални членове на КНСБ. По тази причина участниците от страна на Конфедерацията в реализирането на проекта са предимно от този департамент, макар че ръководител на групата беше лично президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов. Останалите синдикални представители, осъществили проекта, са както следва:

Match - Анализ на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели

Конфедерацията на независимите синдикати в България е партньор по изпълнението на двугодишния проект „Match - Анализ на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели” по програма «Грюндтвиг», с участието на 7 партньорски организации от страни-членки на Европейския съюз.

Проект "Система за синдикално обучение за развитие на капацитета"

През м. януари 2005 година започна изпълнението на проекта „Система за синдикално обучение за развитие на капацитета”, Подпроект „”Синдикално обучение”, координиран от  Синдикалния Институт за сътрудничество и развитие (ISCOD) към Генералната Конфедерация на Труда (UGT), Испания и финансиран от Испанската Агенция за Международно Сътрудничество (AECI) с три годишен срок на изпълнение – до края на 2007 година.
Целите на проекта са укрепване капацитета на  Конфедерацията на Независимите Синдикати в България /КНСБ/ като организация, представляваща интересите на голяма част от работниците и служителите в България, и улесняване на тяхното включване в новите процеси на разширяване на Европа.