Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие

  • 01

Проект на КНСБ и швейцарският синдикат UNIA под надслов „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”, бе открит с встъпителна конференция в хотел „Рай” – град Русе.

Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността

Приключен е проект „ Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността”, който се осъществи по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001, с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи”, Университет в Модена и Реджо Емилия, Италия. 

Евроакта 2 - Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите

Приключен е проект „ЕВРОАКТА-Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите-2” по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001. Основен изпълнител е  Асоциация „Бруно Трентин”-ИСО –Институт за икономически и социални изследвания –Рим при Обща италианска конфедерация на труда, както и други синдикални институти(Регионален Институт за икономически и социални изследвания към ОИКТ-Емилия-Романя-Болоня, Италия, Синднова-институт към Конфедерация на синдикатите на работниците в Италия,  Институт за икономически и социални изследвания към френските синдикати, Фондация „Първи май”-институт към Конфедерация на работническите комисии в Испания),  синдикати (Солидарност-Полша), неправителствени организации(Астрес-Франция) и университети(Университет в Манчестър, Великобритания и Университет в Мюнхен, Германия).ИССИ участва  в проекта като партньор от страна на България. Проектът е приключен, подготвен е окончателен доклад на английски  език, както и брошура „Транснационалните фирмени споразумения-резултати от научните изследвания и препоръки”, която е преведена и издадена на 7 езика, в т.ч. и български. В хода на проекта е направен анализ на значението и нормативните аспекти на транснационалните фирмени споразумения, както и анализ на ситуации в компании от металургията, машиностроенето и металообработването (Фолксваген, Талес, Шнайдер електрик и СКФ) и банковото дело(Уникредит, Сантандер, БНП Парибас) и поделенията им в общо 7 страни. Екипът на ИССИ подготви анализ на ситуации(след интервюта със синдикални председатели, членове на Европейски работнически съвети) и мениджъри по управление на човешките ресурси) за поделението на СКФ (Швеция) в България- завода в Сопот, както и за Уникредит Булбанк.

Проектът е осъществен с подкрепата и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП/ETUC) и Общата италианска конфедерация на труда (ОИКТ / CGIL). На разположение в Интернет страницата са окончателния доклад на английски език и брошурата на български език.

 

Изтегли брошура PDF.

Изтегли Final report PDF.

Запознай се с трудовите и социално-осигурителните си права в Германия!

Работа в Германия?

В сградата на КНСБ отвори врати консултантски център за българи, които заминават на работа в Германия.

В центъра можеш да получиш експертна информация относно основните си трудови и социално-осигурителни права, процедурите във връзка със започване на работа, действащото трудово законодателство в Германия и други. Имай предвид, че центърът не предлага информация за работните места във ФРГ.

Консултация можеш да получиш преди своето заминаване, по време на работата си във ФРГ или след завръщането си по телефон, електронна поща или в приемната на КНСБ, без значение дали си член на организацията или не. Желателно е да уговориш консултацията предварително на посочените по-долу контакти.

Инициативата цели разширяване на защитата на правата на българските работници и служители зад граница.