Покана за свикване на VII-то редовно oбщо събрание на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 27 и 28 от Устава на СНЦ „МФ 21 век” свиква VII-то редовно Общо събрание на сдружението на ноември 2014 г. от 9:00 ч. в гр. София при следния

Десетки „екоисти” отбелязаха Международния ден на младежта в София

Ekoisti

С много усмивки и позитивни емоции премина отбелязването на Международния ден на младежта на еко - центъра „Приятели на природата”, организиран от „Младежки форум 21 век” и Народно читалище „Бъдеще сега” в Борисовата грдина на София. Посетителите на центъра имаха възможност не само да получат информационни материали, но и да се включат в организираните еко игри и да бъдат консултирани от експерти по устойчиво развитие и гражданска активност.

Необходима е равнопоставеност между платения и неплатения труд на мъжете и жените

Mladejki_forum

„Ако искаме да разтоварим жените, за да облекчим участието им в труда и професионалния им растеж, трябва да създадем колкото може повече възможности и стимули за мъжете, за да споделят така наречения „неплатен” труд – трудът, който полагат в извънработно време покрай грижите за семейството си и за собственото си развитие.

Удължава се срокът за участие във фотоконкурса

Фотоконкурс "Лицето на труда"

Поради технически причини срокът за участие във фотоконкурса на СНЦ „Младежки форум 21 век” и КНСБ под надслов „Лицето на труда” се удължава до 12 май 2014 г. Конкурсът се провежда по повод 1 май – Международен ден на труда и на международната работническа солидарност и официален празник на КНСБ.