Становище на СНЦ „Младежки форум 21 век” по Национална стратегия за младежта (2012 - 2020) №202-03-19, внесена от Министерски съвет на 21.12.2012 г.

 

 

СНЦ „Младежки форум 21 век” принципно подкрепя и счита, че актуализираната Национална стратегия за младежта (2012-2020) обхваща голяма част от целите, които страната ни си поставя във връзка с провеждането на единна, последователна и ефективна младежка политика през следващите няколко години.

Младежите на КНСБ се обявиха против бюрократщината при процедурата за представителност

  • 01

„Ние сме съвременници на информационното общество и категорично отказваме да се превръщаме в събирачи на подписи и бюрократи.” Това каза Даниела Алексиева – председател на Сдружение „Младежки форум 21 век” по повод залегналото в Закона за младежта изискване да бъдат събрани най-малко 900 подписа с име, ЕГН и постоянен адрес, за да бъде призната една младежка организация за национално представителна.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА V-ТО РЕДОВНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СНЦ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 27 и 28 от Устава на СНЦ „МФ 21 век” свиква V-то редовно Общо събрание на сдружението на 24 ноември 2012 г. от 13:00 ч. в гр. София, пл. „Македония” № 1 при следния

Младежи от енергетиката се обединиха около идеята за достоен труд

  • 01

На 5 октомври, само 2 дни преди Световния ден за достоен труд – 7 октомври, се проведе учредителното събрание на младежка мрежа на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ (НСФЕБ – КНСБ).

 

Безплатни прожекции информират младите хора за първото им работно място

  • ba

От днес, 7 октомври 2012 г., в зала „Концертна” на Централния военен клуб всички желаещи могат да гледат безплатно информационния филм на КНСБ „Моето първо работно място”. Прожекциите са предназначени за младежи, които тепърва ще започват работа, а чрез филма те могат да разберат какви са трудовите им права и задължения. Прожекциите се организират от „Младежки форум 21 век” и КНСБ и ще бъдат днес от 10 ч., 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч. и на 8 октомври 2012 г. от 13 ч., 15 ч., 17 ч. и 19 ч.