БРФ „Спорт и здраве“ отличи Атанас Френкев, дългогодишен деятел на работническия спорт

Почетният председател на Българската работническа федерация „Спорт и здраве“ - Костадин Пързулов връчи специален плакет за личен принос в развитието на работническия спорт на Атанас Френкев, който  е дългогодишен спортен деятел от Смолянска област.

Втори априлски работнически спортни игри организираха в Стара Загора

Вторите априлски работнически спортни игри се проведоха на 16 и 17 април  в Стара  Загора. Празникът организираха РСК „Спорт и здраве“ – Стара Загора и Регионалния Съвет на КНСБ в Стара Загора  и  с подкрепата  на Община Стара Загора и  Българска работническа федерация „ Спорт и здраве“.

Тринадесетият работнически спортен фестивал с международно участие

През 2016 г. насочваме вниманието си към най-мащабното събитие от календара на БРФ „Спорт и здраве”, а именно 13-то издание на работническия фестивал с международно участие.

Традицията бе спазена – първото място е за АЕЦ „ Козлодуй”

Завърши ХIII – та Национална работническа спартакиада на енергетиците с международно участие. Тя се проведе в к.к. „ Албена” от 9 до 13 септември.

„Софийска вода“ отново комплексен първенец

 

За четвърта поредtyle='plass=ss/pics/new0616#sigmr>#sigProId25f49c0 JooАм6#si3-15е п отновонай-пляsi3-15сартДте т6/3972-тс п>ПрIII – та Натническа спартционакатсео Ва” овистас Ф705-Ѳнистие. Тя с А7бен0” от 9 до 13 артаooАистtle="ТрртГ3-15с vzk" 9 л В сра  Тя ърѳр ър -> ртлумре16/370,c0 Joo16#sгоЁтиv> 1-та поредадице-> ити А ВаВ срЁептември.

h="fresco-caption="px;hemagern s -logoes/piclight="264e">yle="="109-1y l)gPig ends here -->

bantems/17- hdski-etno-fes

h="fresco-caption="px;hemagern bant<04.png/images/0y l)gPig ends here -->

h="fresco-caption="px;hemagern bant<05.png/images/0y l)gPig ends here -->

bantems/labourc0ees/picmages/0y l)gPig ends here -->

1st_workes/picmages/0y l)gPig ends here -->

Lsp; а OuterWere -->color: #ffffffext- ж0ите с мемичеьдoo igтиа c"> h?tiog=en="px;hemagern logos/itic.png/images/0light="42e">yle="="42e"y l)gP c"> h="px;hemagern logos/etucepng/images/0light="88e">yle="="44/0y l)gPigh5>oId25fn/h2> 9c0ee6//NAV HELPER -- fo mg" clas jx.-p"si Lsp; nava w cols-1 row-4 row-fluid"> 4 <-fir ita-content span8" 4=fv> wrap jx.-> me u"si ofloat: rle="; padding-rle=": 35h:650"pull-left"> youtube-5-48epng/images/0light="40e">yle="="49-1y l)gPic"> facebook-5-48epng/images/0light="40e">yle="="49-1y l)gPig eoId25fnv>in jx.copyrle="">o