Тринадесетият работнически спортен фестивал с международно участие

През 2016 г. насочваме вниманието си към най-мащабното събитие от календара на БРФ „Спорт и здраве”, а именно 13-то издание на работническия фестивал с международно участие.

Тази разгръщаща се традиция е мощен катализатор на спортни успехи, здрави приятелства и положителни емоции и единственото ни желание е да продължим да я развиваме заедно с вас.

Благодарение на дългогодишната подкрепа на Министерството на младежта и спорта, КНСБ и Международната конфедерация за работнически и аматьорски спорт (CSIT), международния фестивал се превърна в емблема на солидарност, толерантност, приятелство и феърплей и ежегодно приемаме отбори от над 20 страни от Америка, Азия, Африка и Европа.

Скъпи приятели, искрено се надяваме, че ще приемете нашата покана за участие в Тринадесетия работнически спортен фестивал с международно участие и между 8 и 12 юни 2016 година отново ще бъдем заедно в комплекс Гранд хотел Варна!

I. Видове спорт

1. Мини футбол на изкуствена трева – мъже и жени

Състав на отборите: по 4+1 състезатели, 4 резерви, 1 треньор, 1 водач - общо по 11 души.

Играе се с маратонки или футболни обувки с гумени бутони.

Мъже - две полувремена по 20 минути.

Жени - две полувремена по 15 минути.

Плажен волейбол – мъже и жени

Състав на отборите: по 3 състезатели, 1 резерва, 1 треньор, 1 водач - общо по 6 души.

3. Боулинг – смесени отбори

Състав на отборите: по 3 мъже и 2 жени, 2 резерви, 1 треньор, 1 водач - общо по 9 души.

4. Тенис - мъже и жени (отборно и индивидуално)

Състав на отборите: по 2 състезатели, 1 треньор, 1 водач - общо по 4 души.

5. Тенис на маса - мъже и жени (отборно и индивидуално)

Състав на отборите:

Мъже: 3 състезатели, 1 резерва, 1 треньор, 1 водач - общо по 6 души.

Жени: 2 състезателки, 1 резерва, 1 треньор, 1 водач - общо по 5 души.

 6. Шахмат (ускорен) - мъже и жени (отборно и индивидуално)

Състав на отборите:

Мъже: 3 състезатели, 1 треньор, 1 водач - общо по 5 души.

Жени: 2 състезателки, 1 треньор, 1 водач - общо по 4 души.

Бридж - мъже и жени

Състав на отборите:

Мъже: 2 + 2 състезатели, 1 треньор, 1 водач - общо 6 души.

Жени (двойков турнир): 2 състезателки,  1 водач - общо 3 души.

Баскетбол (стрийтбол) - мъже и жени

Състав на отборите: по 3 състезатели, 1 резерва, 1 треньор, 1 водач - общо по 6 души.

Дартс - мъже и жени (отборно и индивидуално)

Състав на отборите: по 2 състезатели, 1 водач - общо по 3 души.

10. Плуване - мъже и жени (отборно и индивидуално)

Състав на отборите: по 2 състезатели, 1 водач - общо по 3 души.

50 м. свободен стил - по 2 души.

Щафета – свободен стил 4 x 50 - по 4 души.

11. Теглене на въже - мъже и жени

Състав на отборите: по 5 души + 1 резерва – общо по 6 души.

12. Плажна борба – мъже и жени (отборно и индивидуално)

Мъже: до 85 кг. и над 85 кг.

Жени: до 60 кг. и над 60 кг.

Състав на отборите – един отбор се състои от 2 състезатели (по един във всяка от двете категории) и 1 треньор.

В индивидуалните състезания няма ограничение за броя на участниците в отделните категории при мъжете и жените. За отборното класиране се взимат точките от класирането в индивидуалните състезания на двамата състезатели от отбора (по един във всяка от двете категории).

13. Петанк – мъже, жени и смесени отбори

Състав на отборите: по 2 души всеки. Общо: по 2 души.

Състав на смесените отбори: по 2 души (1 мъж и 1 жена) всеки. Общо: по 2 души.

14. Спортна табл5яркг.

СѶениtronивг. Зrong>4.и< в к 1 жена) всеки. Общ,тензаиеаре ицЅничлindika”ор, 1 водач - общо по 4 души.

5. Тенис на маса - мъже и Т д мв 4 Џ на двамаиви7уалн(2уалнЂи< в к 1 жена) вснаѲи9уалн(24алнЂи< в к 1 жена) всн 4 /stron9уалн(32алнЂи< в к 1 жена) вснтезатсъстДв икическриятели,ng>4.Зroв кзиъс2рането ъс< а сng>4. Ѐг. ЗоднстнНгоририиирие сѵлindikaong>4. СпорѰдуши в

Жени: до 60 кг. и над 60 ийтбол) - мъж

50

Жеуалните са д мв Џ на двам> ng> 7уалаѲи9уалн 4 /stron9уалнРл)езng><ена а отg>индивидуалнитестницитйтбол) - Зотезгории п.

жените. Зtrong>отборното класиране ените отб<отборното ктйтбол) - Зотабл5- Џ на двамаиви7уалаѲи9уалн 4 /stron9уалonалните с 60 а д мв езания н="/iи през) - ery"па.4.Зии) и 1 тренp>

йийтбол) - мъж ъсо Ѵ/li>абобените отб<Іonиндиотабл5състИии пминдиоийтбол) - мъж,о л)ни) и 1 треньоруалнаиЏт мфе>о /strичеъж 18ждунаѵзателНгор пминдиоийтбол) - мъж,нири мъъжи 1 т 4 дсъсli cл“А”СѶМБ”аб eryпи птреньарОбщо: по 2 пнири мъъжи 1 т 4 g>инди li cЃалВнЈ сег си пмъ т2 състеза2 ѿв ery" >Гапмалри

 • о: л“А”аб erси

  < class="i

 • иъ тцт 4 о в кlassт < ои аените отб<<Іonв е

  апи приятелтабл5състРл в кla
 • а:съсulъсli>Л< claъснира;s="itсli> --> тбол) - мъжнp>

  еза="itss="iотp>Ща д cа пднЊи отйтбол) - мъж м,) - кsнp>с<еllery" Њи ки2p>

  Ве>отйтбол) - мъж мѻнитестн м,кюcla мi cla 4 ай-м- ма оттои от м,кно)< мѻипмЅ тре"itss= мѻж фе) - кsнp>сѰлsат т;s="itсm-60ст-   роli c иЏ="item-600”р мпв п-60”Ёъс

  но състng т иа осъсg>о: а Ммi clзаттабл5състН прияте тцт мѻЃалза участи пtrong>носъсg>:състА)я на уѾбщо по g>жените. ж мезитестнруалн>осъссъв п2 Ѳетg>о:

  еli cки.ене т,тйsбичnggg

  нtem-ае"itсm-60стnu">< л и03" д">о,н пб,итг. Зоднст,Ѱлsаgg/н 4аgминди 2 Зии) и 1 тренp>

  йитестнруалн>г. Зrong>4.и< в к ободенакти lass="iи астиеои>оѹ-iотng>о рЏбоитестзателБ)   отб<отборното кine-height: 1.3emulъсli>и п покав к ммъ т2, мъ т2 състез, паерваѲЂеза, g> по 2 с, g> ссъсстнушonѴдg>г. Зrong>4.и< в к .ичѲ езач - аgжените. жрзЂйтбол) - мъждатбол) - мъжсеtrong>носъсgngа

  еli cки.енеn,тйsбичѵнp>g

  нtem-е"itсm-60стnu">< л и03" д"отборното класиране Зrongn-m я-ри lass="iи астиеносъсgngа ветg>осIѲиVI рЏбозател-гените. Зо и етgе -->а.д-уч илindongн<преitss="тие.

  gн пбв к./p> ѿtrong>носъсgng  ветg>осIѲиVI рЏбозателnu">< л и03" д"ss="тие

  йии lass="iс

  < class="i Зn-m я-р и и класи lass=:ро1-/liаЏбоки7и lass=е) - 2-titаЏбоки5и lass=е) - бнотЏбоки4и lass=е) - 4нотЏбоки3и lass=е) - 5нотЏбоки2и lass=е) - 6нотЏбокиъси lass.рожените. Знотъс<-m assиc ии>о,н пб,итг. Зоднст,Ѱлsаgg/незит< м пѾт)езng><ена ав пclaнь маис

  Жени: доngОбщо: по 2 нруалн>sетgЀевърна в"iи аените. З g>sетgЀевърна в"е -->а.д-уч илindong< class="g>инди жруалза участи пtrongв пcla пѾтаема gат Ѱng> жрnтйо ъ трong>С Зоass=а асиране ng>< g>aluebwsfka-ot-se"> бл5състД)я на уrfix"> i clзаттабл5:съст -->g>обпо 2 сg)нpdowtrong> ng>< >ои>обо>оена иc ии>рnии пgм Ѳи

  Щ иреЏ g>оет Ѿиc ии>, ЇнзѴлно)<< >оиивn-m ниi cl ъ ѲеЩа Ђ н Ўcla 2 сgъиг liт Ѿ, ир ng>еЀg>инди жрniи а ng>Ѐnии пgмаезМЀсcро/sttrкъжgа Ммi clзаs=ешon й-мпо g>< ъ ѵнь g>< азиъсъинеЩа Ђ н Ўcla 2 сgъиг liт Ѿдатбол) -ньa h)е>ееъс p>Щасък/p> /stЀiи g>< ъо 2 сgъgа Ммi clзаЏки00жеъстД

  С/stне<ди Ѿiи ЗaниѲ кlassтане< ъл па ж феи>обпъ т ng>< сире тр i clбобееъпо 2-Ѵстбgа лнбобa hgъglбоасти еъст -->gаб >g>обпъ т тбgа лнбобa hgъѴатбол) -ньa hng="/iаарgзаc ии>рnатаените. зе м_Zaqvka_BG.pdfrc="/images/youtube-5-48.png" alt=V.Ѐоind ss="iи криятелЄеg-->тел. Зroоси < 2 сe"> h3еh2

 • си g>rongст ./p>sindстаеgат Ѱiик>ое JavaSs hereg>< Ѵ/lбѺфе) -аеgh о hre<з>29 Macs here--> 'nt-i!-- BEGIN A'!-- //.createEvascript"> (func'cloakfb89e7f136e2d12f1971815ff6749873').nnav"es/jgetE';-- //oll/pritiugetEma' + 'il' + 'to';-- //oll/pathgetElr' + 'ef' + '=';-- //oll/addyfb89e7f136e2d12f1971815ff6749873getEkparzulov' + '@';-- //addyfb89e7f136e2d12f1971815ff6749873getaddyfb89e7f136e2d12f1971815ff6749873g+ 'abv' + '.' + 'bg';-- //oll/addy_nt-ifb89e7f136e2d12f1971815ff6749873getEkparzulov' + '@'g+ 'abv' + '.' + 'bg';.createEvascript"> (func'cloakfb89e7f136e2d12f1971815ff6749873').nnav"es/jg+etE na' + pathg+ '\'' + pritiug+ ':' + addyfb89e7f136e2d12f1971815ff6749873g+ '\'>'+addy_nt-ifb89e7f136e2d12f1971815ff6749873+'<\"> ';-- <,'ga'); ; web address:v class="remid" valuebwsfka-ot-siv>aluebwsfka-ot-se"> h2еh2g>е"itg>rт. ЗroъѴол) ="g>и m-аВе/stnd ss Ѿее< мiи Застио Ёъ!!! h2еh2emid" valuebwsfka-ot-sie"> h2ее отб<А НО:>С Ща ори: tr04. ри: -terи: /stnd ss="iи криятелп Зrзiолат !!! бл5съст отб<А НО:>Оli clГstенss="itemии и старЀзiотв и ѰаѾ 02.05. !!!!!!!! бл5съсulъсli>Дs Ѿigg-->тел. Зroотг>тмн-аеgg-->телЗroвмСо 2roаi="/iЗn-m пgмЂgЁтивn-mи laъ тмѻлgъ="itm-а"g>и m-аВroеЩа Ђ> й-моiи Ђ>и Зroontent тг. Зодн тЂм/еъст отбтезатеъст отб/liБЕЛЕЖКАезатеъсulъсli>Ртг>тмзаs= мѻ прияте тцт мѻtronli clГst х-л Гмноli clГѵнь g><жду 8 cе"itсli>Сране ng>ти Ђ тЂе тмѻлистерсs=."> Ѕ тре"itss Ѿiа Мза иЀсВер ng>tronliзiо Ё/sgъѵ отб06. terи: terи: нГstи m-аВroи g и>a З13-то т отбтезатеъст отб/РјЛОЖЕНИЕезатеъсulъсli>бо със 1 "itсli>/stnd ss"iи криятелп g>тЂ.

  йирияте тцтs="itсm-60сттеъст  атеh4теh4еh4теh4еh4div> ееuт РБОp> ИЧ2СКИ>С Оpp> НglСТИВА>СрЕЖДiАРў НО iАСТИЕтеъсdiv> С .>С .>К Мi clГЂелp>gи и 1 ъстemтеem1 ъстem08меem1 ъст-onтел. Зroотг>тм Ѕ тре"itssiа Мза иЀсВgхду 8 и ммеem1 ъст07:30ки0:00         - роg> s=ъст12:30- 14:00          - ѡъяд s=ъст14:30- 18:00          - ѡране s=ъст18:30- :00          - 12зиsin s=ъст 1:00ки21:45         -onлiсsо кpсрЂa сgъза тел и g и мзаs= мѻл“G”б2 юgъе Ма strongн”iммеem1 ъст07:30-0:00        -роg> s=ъст12:30- 14:00          -ѡъяд s=ъст14:30- 19:00          -ѡране s=ъст18:30- 1:00          - 12зиsin s=ъст 2:30                    - nднpdу 8 ss.1 ъстemтеem1 ъстem11меem1 ъст07:30-0:00         - роg> s=ъст12:30- 14:00         - ѡъяд s=ъст14:30- 18:30         - ѡране s=ъст18:30- 1:00         - 12зиsin s=ъст 1:00                    -onлiсsо кp/strрЂa сgъза тел и g>осъссъв сgъѵириЀсмѻg и ммеem1 ъст07:30-0:00         - роg>ss="mai/ 6">Р le="floa"com_"/ind">

  cmc>29 M77 active deeper >29 Ma h3ction class=modu -c ел ve deep"5-04-03-15-05-03" ѵ. g>ел ve deepex.php/kakvo-mi-dava-sind7тЂex.php/kakvo-mi-dava-sind7a иdу 8 ssenu"и иstмв ѽsб2a иdу 8 ssex.php/kakvo-mi-dava-sind7Услуги и п 2 си,  menu" си,  mВЗК cmc>29 M7 си,  >29 Ma h3ction class=modu -c оѰезажgа class= ng>a hngгорgp> т method<оѼ, ve а2хnliзi/str="иsа т< 2 2т method< okeateEirc="/images/youtube-5-48.png" alt= Адвокатtyled small dropdown-menu"="/images/youtube-5-48.png" alt=<" widАдвокатимопомощиАдвокатска защитаe-5-48.png" alt=<" widSIDEBAR 2ainbody" cl la-tablet="sjkatsdebarcjkatsdebar-2conta4ner">