Тринадесетият работнически спортен фестивал с международно участие

През 2016 г. насочваме вниманието си към най-мащабното събитие от календара на БРФ „Спорт и здраве”, а именно 13-то издание на работническия фестивал с международно участие.

Тази разгръщаща се традиция е мощен катализатор на спортни успехи, здрави приятелства и положителни емоции и единственото ни желание е да продължим да я развиваме заедно с вас.

Благодарение на дългогодишната подкрепа на Министерството на младежта и спорта, КНСБ и Международната конфедерация за работнически и аматьорски спорт (CSIT), международния фестивал се превърна в емблема на солидарност, толерантност, приятелство и феърплей и ежегодно приемаме отбори от над 20 страни от Америка, Азия, Африка и Европа.

Скъпи приятели, искрено се надяваме, че ще приемете нашата покана за участие в Тринадесетия работнически спортен фестивал с международно участие и между 8 и 12 юни 2016 година отново ще бъдем заедно в комплекс Гранд хотел Варна!

I. ENT -->ии и единства и един амаи еaоnosti1/2015-04-03-15-07-16">Работниang> Dотн4-03-1ни 2016 годи А/kakодРабСти 2!. : и едosti 4+1икти 2тарЉе п4ватаindex п1ди нниѿ1с Ђели раки1 МЃg>ио се нИка Внаш

Т а феждуе > Dang> > сaовен и ичеѸнаЄрироичо се нЖчеѸ-

aовен и ичеѸнаЄ15ироичо се н>Рабng" alt="р-t ty:д.16px; ord"- :д.3em;"туназс Ђри g> Dakодng" alt="р-t ty:д.16px; ord"- :д.3em;"–од Ѷан разrop=-04-03-15-07-16">РабСти 2!. :на отаЄ3икти 2тарЉе п1ватаindex 1ди нниѿ1с Ђели рак6 МЃg>ио се н>Раб3 и един амБиятгs–нае lue="sврока, p=-04-03-15-07-16">РабСти 2!. :на отаЄ3од Ѷан 2разro,2Ѳатаindex п1ди нниѿ1с Ђели рак9 МЃg>ио се н>Раб4. и един ам ѰзroРабСти 2!. :на отаЄ2икти 2тарЉе п1ви нниѿ1с Ђели рак4 МЃg>ио се н>Раб5. ѰзroРабСти 2!. :на о15-07-16">РабМ Ѷа:на от3икти 2тарЉе п1ватаindex 1ди нниѿ1с Ђели рак6 МЃg>ио се н>РабЖчеѸ:на от2икти 2тарЉе п1ватаindex 1ди нниѿ1с Ђели рак5 МЃg>ио се н>Раб p=-04-03-1н ам6. -601ро ( пка, н)-од Ѷан разrop=-04-03-1н ам(плка, надуld unsо уa hrefp=-04-03-1н ам)p=-04-03-15-07-16">РабСти 2!. :на о15-07-16">РабМ Ѷа:на от3икти 2тарЉе п1ви нниѿ1с Ђели рак5 МЃg>ио се н>РабЖчеѸ:на от2икти 2тарЉе п1ви нниѿ1с Ђели рак4 МЃg>ио се н>Рабng" alt="р-t ty:д.16px; ord"- :д.3em;"Б, Ђе-од Ѷан разrop=-04-03-1 се н>РабСти 2!. :на о15-07-16">РабМ Ѷа:на от2 +2икти 2тарЉе п1ви нниѿ1с Ђели р6 МЃg>ио се н>РабЖчеѸ(tem-60/p> вЃ, ир):на от2икти 2тарЉе п 1с Ђели р3 МЃg>ио се н>Рабng" alt="р-t ty:д.16px; ord"- :д.3em;"Б Ёспg> D(и , Ђпg> D)-од Ѷан разrop=-04-03-1 се н>РабСти 2!. :на отаЄ3икти 2тарЉе п1ватаindex 1ди нниѿ1с Ђели рак6 МЃg>ио се н>РабДлд/-од Ѷан разro(плка, надуld unsо уa href)p=-04-03-15-07-16">РабСти 2!. :на отаЄ2икти 2тарЉе п1с Ђели рак3 МЃg>ио се н>Раб>1p=-04-03-1н ам0.lass rong>-РабСти 2!. :на отаЄ2икти 2тарЉе п1с Ђели рак3 МЃg>ио се н5и.на Ђg> хоѽикоди аЄ2МЃg>ио се нЩлg>м 2s–на Ђg> хоѽикод4 x 5и аЄ4 МЃg>ио се н>Раб>1p=-04-03-1н амтТд 2ве‵РабСти 2!. :на отаЄ5 МЃg>и +1ватаindex s–о рак6 МЃg>ио се н>Раб1p=-04-03-1н ам2.lassнаомка, s–од Ѷан разro(плка, надуld unsо уa href)p=-04-03-15-07-16">РабМ Ѷа:на отd u 85

м о се нЖчеѸ:d u 60

м 15-07-16">РабСти 2!. и ед–о проплка,наш <ти 2 . Ѹкти 2таrefgтен ф. tи, д 20, Ђ href="д Ѷаg>. t разrog>. м мrong>. tлЅ-443од efи 2tуld unsо уa hrefg>. Ѹкти 2таrefgРаб1p=-04-03-1н ам3.lasste" itкs–од Ѷа,разroсРабСти 2!. : и едosti 2МЃg>ивue=и .la : аЄ2МЃg>ио се н>РабСти 2!. tлка, : и едosti 2МЃg>и(1од Ѷ <1азr)вue=и .la : аЄ2МЃg>ио се н>Раб1p=-04-03-1н ам4.httpа,оefодлРабСти 2!. :на отаЄ2икти 2тарЉе и–о рак2МЃg>ио се н>Раб1p=-04-03-1н ам5. прг ef еa/kakодРабТд 2оѲдхи, д 20, Ђ:d u 70

м(20

м v> еa/kakод< п u 90

м(24

м v> еa/kakод< адод 90

м(32

м v> еa/kakод< и еди се нДеv> Ёѷатоstrong>омefРабСти 2!п u 90

мдод 90

Р2тиѸ 2. Ѹкти 2таrefgо се н>РабИld unsо уa hrefѸкти 2таefВна от-хи, д 20, Ђ:d u 70

п u 90

мдод 90

и Ѳвяел/л, д 2оѲg>. tи, д 20, Ђ f="/сиtсашаli><>ТрefѾка efg РабІІи >ие 18но в коо се нНяоиthrefhrefия Dпр Ѷан разroЅи, 2рЉи g efад< 2016 гоm-57Ѳ ѲВeорл/stкл/я
 • lu699"> . т еЛued sомЅи, 2;classе li>ето clasти 2тарЉе x си;classе "rigе н-    е Ѹfи 2о се н>РабІV.д-443од efСкка д н ри и Љaa hr е ена оѸ се нНямеждуня. тка д : се нА)rong>Ѕ-443од е рЉашплка, st Ѳвue=и ви nosti1/20 x ссiм сhrefhref еa/k-

  ef 2Ѕ-443од efРабИld unsо уa href:на о15-07-1ulе li>ия Т01роп uлд/,ан rong>,ан жомка, s вд г ef еa/kv>т,Ѳg>. Ѹ , Ђ с-443од е ваш<кти 2тарЉе (ити 2тарЉе )/анд хиЀка д ос. Ѹкти 2таrefg/ef

  ef 2Ѕ-443од efong>ENT --В)  >Рабне

  ef:на о15-07-1н-д-443од efакнврrс–strong>"> .д-рЖчл.ph3-1/Х, Ђи 2в”-strong>">ef 2Ѕ-443од efЁашп рночл.pнлеx.phlел з<ка, <кти 2та м ѻка, g>. Ѹкти 2таrefg/ef"itтив/s="itemefg>. Ѹ 2 smal: м1-ref x ссiмашплч рЁивноиѸ 2Раб/div ме отбори :на о15-07-1olе li>/div ме отбори l я

  -443од efЁкнврrо assе li>/div ме отбори l3-ттv> .д-рЖчл.ph3-1/Х, Ђи 2в”о assе "olе н>РабВued small 2016 гое st Ѳng>междуня-440 а о си, Ђе st <к refg .laefмsmal, -443од ef-suаплЅоhrefg>. tteоре >ef 2Ѕ-443од efЁанf="/аg>. tteѾи 2т 2вl, Рабtarget="_blank"><>Т rong>Ѿeоcarerefg 2аЈЀЂи 2tem-иЈНама s е sкти 2та 2тhrefg>. threfhref е efgfаом кf 2аg>.g>. Ѹosti1/20оs аматьорalкаue=ЀЂstr, <кh аЀst сиоhrefhref.gиви nosti1/20st -аue=ЀЂstиЈкh аЀи амвЂел аЈ><ка, Скде"itѰмaa hr refавеv> Ѕн d s rong>ом кмm-и,ака 2ас 2016 гое st я

  а 2t сиоhrefg>. и рrм ongg>efе ои и Љaa hr е alкs ичернакивЅ Ѕн d s rong>ом кмm-и(ити 2та/divf-su)кЁаа Ђ 2веив20ЂТongас я<акив rong>оми и Љaa hr е –100st о се нДдеса 2тh гои я<ти 2та 2тhrваш рно>Љefg 2алкfteйпк Љaa hrgи 2 Ёаа >Т roиплъи вЂgи 2 -suомrgи 2дуняо се нетсаубсау >Љefgъи вЂgи 2 -suомити 2та/divf-suнf="/а-443од етhr.pнлка,о се h3taro-img" Zaqvkatoggle="dr40" />stori />docs/F">te симиdiи ss="item-61лдсд хипен d sefил15 v> ли към нм елм:sih2е h2 cv> .p-1000,ан.r” onмаefg”№ 1,> ong: +359 2 987 41 42; 2т.: +359 2 4010 461, e clal:07-16"div ccloakb4d0258450e47c2a55b2a587816f9efd"Т="ites ичйлр елм fr,a,m){i['Go' '+addy_ ; web address:mg class="blank"><><>blank"> РабВАЖѝО:laве1p=-04-03-1н ам5.04.и p=-04-03-1н амtego04-03-1н амъм аphmall яРабВАЖѝО:laДaи diтg>ет вживg>ом кти 2таrefg 2–09.06.–11.06.и къclassе "rigе н/Ак яи йплтs roef,stЂ с hr cес ro оs="i. Сти 2таrefg 2на матьорal.nstyed small >омТaefg <="imaи и и g>м,д рсСка 2аРаб06.и ego04-03-1н амъego04-03-rong>. <тр 2hr/kvа,f i cl cx.st цСкhrefсg><тgЉs> 2ss="Раб p=-04-03-1 се н>РабcРЛОЖЕѝИЕp=-04-03-1 се ulе li>рн ка м/kakassе li>аphmal ям,д рсsхong>. . . em p=emakсе н>em09<м заедp=emakсе н07:30–10:00         -  1н .рaa hrefплмеsg>ом g>м>. sом3-т>мrefн” refhef. . em p=emakсе н>em10<м заедp=emakсе н07:30-10:00s        - 1н. em p=emakсе н>em11<м заедp=emakсе н07:30-10:00         -  1н .рaa hrefаrмеsg>ом g>м>омv>твд рсЉst,дstrefhef. . em12<м заедp=emakсе н07:30-10:00         -  1н.v>тs rong>.akсанainbody" itemprop========= itemprop=prop=====tp://sc/ix"> s="art ://ww p ja-topbarntent span8" datastem-mess -> 4

 • ничесoks.js'i: right;" src="/images/facebook-5- 8.pngight="40" />s>К-logo.jpg 1r="v>
  8.pngight="40" />mk" >Зcate-asi>
  v> се н>i-pridobivki/finanshovka-ot-sivzk" >Застраховка от имопомощиmk" >Зcate1>
  v> i-pridobivki/finanshovka-ot-sivzk" >Застраховка от та
 • mk" >Зcate04>
 • v> i-pridobivki/finanshovka-ot-sivzk" >Застраховка от СиВЗКmk" >Зcate02>
  v> i-pridobбученияmk" >Зcate03> v> 4
  " der>
  batn-ns/17-кa> v> batne04>
  v> batne05>
  v> batn-ns/chwourli> v> 1st_work v> ->
  10system-messdww.youtube.com/userulgariah5     7-16"dknsb-bgcolor: #ffffff;"ќ13">< уѽong><Ђfef frox.нни  p=-16">      g class="бученituc-csi?c="g= logos/itic> <2 v> logos/etuc< <4 v>
  mclearfixs="rfnTENT w.youtube.co id="ja-coad-search t3resp = -> Куfirmod-let="span12"> 4 :p=== = -> "оfefa hrefсg>ih3
  Ку50dika class="ничесrs-rc=goevgrad-2d unfнн/kо"а дwetco.knsb-bg.org/" >Ку50dika class="ничесrs-rurgas-2d unfнr wetco.knsb-bg.org/" >Ку50 class="ничесrs-vaboo-2d unfнrong>Ку510sy class="ничесrs-velikoroabooka-2d unfнrot и Тт,о вwetco.knsb-bg.org/" >Ку62dika class="ничесrs-vid> 2d unfнroи pежtco.knsb-bg.org/" >Ку503" >ПроектиКу502" > Младежки rs-gabroka-2d unfнfhg><Ђwetco.knsb-bg.org/" >Ку53dikalna-zashtita/pazar-rs-а rich-2d unfндg><чwetco.knsb-bg.org/" >Ку53dikalna-zashtita/pravnars-upnitzo-2d unfн/div .ржtco.knsb-bg.org/" >Ку50ugi-i-pridobivki/finansrs-kardzh" t-2d unfнт,Ѵае l 4 :p=== = ->
  Ку5 -i-pridobivki/finansrs-ky/usendil-2d unfнюи 2тld unsжtco.knsb-bg.org/" >Ку50dika class="ничесrs-lovech-2d unfн<Ђечwetco.knsb-bg.org/" >Ку53dika class="ничесrs-mcleaoo-2d unfнfe 2Ку51 class="ничесrs-pazardzhik-2d unfнаѰng><а wetco.knsb-bg.org/" >Ку520sy class="ничесrs-pONnik-2d unfнзx>divwetco.knsb-bg.org/" >Ку523" >ПроектиКу522" > Младежки rs-plov 2d unfнssЂ unsжtco.knsb-bg.org/" >Ку52dikalna-zashtita/pazar-rs-razgrad-2d unfнfh ка дwetco.knsb-bg.org/" >Ку52dikalna-zashtita/pravnars-ruse-2d unfнн< Куartod-let="span12"> 4 :p=== = ->
  Ку52ugi-i-pridobivki/finansrs-siliиВ-2d unfнunsоКу52 -i-pridobivki/finansrs-slive 2d unfнвroitжtco.knsb-bg.org/" >Ку52dika class="ничесrs-smolya 2d unfнf="/.phpжtco.knsb-bg.org/" >Ку52dika class="ничесrs-soab/li>goВ-2d unfн 2<мЗка,hwetco.knsb-bg.org/" >Ку52 class="ничесrs-righovishte-2d unfнт,Ѻ rаwetco.knsb-bg.org/" >Ку530sy class="ничесrs-haskoka-2d unfн и вwetco.knsb-bg.org/" >Ку533" >ПроектиКу532" > Младежки rs-yambol-2d unfнанsжtco.knsb "rox.аомtорaa href-suнaa ,дазroonн16">ih3
  i-pridobivki/finansки сп2015-04-03-15-07-16?amp;view=аме&amp;inp3162&amp;catinp2&amp;IКinp563map-tm>
  v> rap ja-tEQUALaFOOTNAV COLSpan8"rap ja-tSPOTLIGHT 2pan8"menap ja//FOOTr">
  class="rfooceb.jsuTENT w.youtube.comclearfix"> -> /div> =earchwordd-inpumods=earchs=earchwordd-maxleng form"{i['Gog.org" t ty/d2r" placeholdeaclт,... v>== taskntItemid"=earchi v>pr /form> oppr /form> IКin="Itemid""89i v>priv class i-pridobblank">youtube-5-48<
  <="v> facebook-5-48<
  <="v> ="rcopyh="40"> -> -> dww.youtube.com/userulgariaн>i-o-img" unsld uns2е л"imalg>. =strogЉt toggle="blank">logos-fedeaaicle/sbu>
  v> -613а di=т,Ѻ r 2к пtтьорalgЉи r з f=к,дfgЏ<сx.gи 2 еѾ-suнЁн rong>toggle="blank">logos-fedeaaicle/nsf>
  v> < mg co-img" claВИuМ СuНДuКАЛНА rДrР2ЦuЯНА ЕѝЕР2ЕТИЦuТЕВннЛГАРЯtoggle="blank">nsfeblogos-fedeaaicle/nsfeb<
  claВИuМ СuНДuКАЛНА rДrР2ЦuЯНА ЕѝЕР2ЕТИЦuТЕВннЛГАРЯ/ерФrБ/ 60> v> < mg co-img" uНДuКАЛНА rДrР2ЦuЯ"нЕТАЛИЦu"toggle="blank">metalicyli>logos-fedeaaicle/metalici> v> -613а di=Ђld uns2-sulрЉstз лhrefеааѰг ef-sutoggle="blank">fszli>logos-fedeaaicle/zdraveopazvane> v> Кllogos-fedeaaicle/vodosnabd>Кl1> v> logos-fedeaaicle/transport> v> new>logos-fedeaaicle/znt(delie> v> logos-fedeaaicle/fsdu> v> -613а di,Ѻпl рсЉtoggle="blank">new>logos-fedeaaicle/efixht;ici> v> -613а .аомtЂld uns2 hreflрЉstЀг efаврalng>а, и -sugи 2ааѸ a hrfl>твп рна ка rom-иЈрн м><>="it/d uns"aggle="blank">logos-fedeaaicle/gor>К> v> logos-fedeaaicle/hаena> v>mg co-img" ТХЂ fн Ѓglogos-fedeaaicle/himiasind/usria> v> logos-fedeaaicle/fnsm> v>mg co-img" >-613а di. =tЂld uns2 hreflstЀг efаврalng>="itn-иЈрн м><>="it/d uns"aggle="blank">logos-fedeaaicle/leka> v> metal-elrtirologos-fedeaaicle/metal-elrkiro< v> тs di<д ѵ л"imalg>. и logos-fedeaaicle/muzika> v> -613а di. =tgsref gЉ href =Ђld uns2-s"aggle="blank">logos-fedeaaicle/-04->Кli> v> logos-fedeaaicle/nbc-ikt> v>