Издръжка на живота

Издръжка на живота през септември 2011

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 531,04 лв. Това означава, че за да се издържа спрямо нормалните български стандарти на едно средностатистическо 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) месечно са необходими 2 124 лв.

Издръжка на живота през юни 2011

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 528,14 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 113 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.

Издръжка на живота през март 2011

След регистрирания ръст в края на миналата година от 6,4%, издръжката на живота продължава своя постъпателен ход нагоре. С нови 3,3% нараснаха необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2011 г. В стойностно изражение сумата достигна до 528,14 лв., което означава, че наблюдаваното 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) трябва да притежава 2 112 лв., за да си плаща сметките, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 8,0% спрямо същия период на миналата година, а в стойностно изражение за едногодишен период увеличението е с 156 лв. за 4-членно домакинство.

Издръжка на живота през декември 2010

В края на 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна 511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%.

Издръжка на живота през септември 2010

2008 лв. достигна издръжката на живот на 4-членно семейство през септември
Любен Томев, директор на ИССИ на КНСБ

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 502,00 лв., или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 008 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински и образователни услуги спрямо нормалните български стандарти. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец септември е 1,5% спрямо месец юни 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 4,9%. След кризисната 2009 г., когато издръжката на живот през м. септември отбеляза реален спад на ценовите нива, през същия период на 2010 г. трендът се обръща и се наблюдава плавно увеличение на ценовите нива, които доведоха до ясно изразена тенденция към поскъпване на живота.