Издръжка на живота

Издръжка на живота през юни 2008 г.

Издръжката на живот нарасна с 1,8% през второто тримесечие на 2008 г, а спрямо юни миналата година увеличението е с 16,8%. В годишен период това е най-голямото увеличение през последните години и е индикатор за рекордно поскъпване на живота.