Електронна библиотека

Ресурсният център на КНСБ разполага с българска и чуждестранна синдикална и справочна литература, както и с икономически, философски, политически, социологически и други издания, разположени на свободен достъп в читалните на библиотеката. Разработен е електронен каталог на книги и списания. Каталогът е в непрекъснат процес на актуализиране. Центърът разполага с енциклопедии, речници и колекция от CD/DVD c материали, доклади, изследвания и анализи. На място могат да се сканират и дигитализират книги, справочници и научни разработки. От началото на 2015 г. Ресурсният център предоставя за свободно ползване на синдикалните членове електронните издания, чиито авторски права принадлежат на КНСБ. Изграденият електронен каталог е достъпен и в интернет http://library.knsb-bg.org

Ресурсен център ИССИ на КНСБ:

Пл. „Македония" 1, София, 14 етаж
Тел.: +359 2 4010 668

Преференциално медицинско обслужване за членове и служители на КНСБ

  • svetaannaЧленове и служители на КНСБ вече могат да получат преференциално медицинско обслужване в елитната столична болница УМБАЛ „Св. Анна“. Това предвижда договор между най-голямата синдикална организация в страната и медицинското заведение.

КНСБ и КТ "Подкрепа" искат изслушване на „Инерком“ във временната парламентарна комисия за ЧЕЗ

  • energy 2


КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат да се свика спешно заседание на временната комисия за продажбата на активите на ЧЕЗ.  Това се казва в писмо на двата национално представителни синдиката, внесено в парламента.
Целта е кандидат-купувачът „Инерком“ и държавните институции да дадат отговор на три ключови въпроса:

-Социални измерения на сделката с оглед запазване на доходите и социалните придобивки на работещите в ЧЕЗ – ангажименти за запазване на работните места, политика за ръст на доходите и запазване на социалните придобивки  чрез ефективен социален диалог и КТД;
 -Стратегия за развитие на дружеството – инвестиции и производствена програма, прилагане на текущия бизнес план на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и гаранции за запазване на социалните придобивки при предложение за актуализацията му;
 -Ценова стратегия на дружеството и социални измерения за потребителите на електрическа енергия в България, включително фирми и домакинства;