Електронна библиотека

Ресурсният център на КНСБ разполага с българска и чуждестранна синдикална и справочна литература, както и с икономически, философски, политически, социологически и други издания, разположени на свободен достъп в читалните на библиотеката. Разработен е електронен каталог на книги и списания. Каталогът е в непрекъснат процес на актуализиране. Центърът разполага с енциклопедии, речници и колекция от CD/DVD c материали, доклади, изследвания и анализи. На място могат да се сканират и дигитализират книги, справочници и научни разработки. От началото на 2015 г. Ресурсният център предоставя за свободно ползване на синдикалните членове електронните издания, чиито авторски права принадлежат на КНСБ. Изграденият електронен каталог е достъпен и в интернет http://library.knsb-bg.org

Ресурсен център ИССИ на КНСБ:

Пл. „Македония" 1, София, 14 етаж
Тел.: +359 2 4010 668

Преференциално медицинско обслужване за членове и служители на КНСБ

  • svetaannaЧленове и служители на КНСБ вече могат да получат преференциално медицинско обслужване в елитната столична болница УМБАЛ „Св. Анна“. Това предвижда договор между най-голямата синдикална организация в страната и медицинското заведение.