(funccion(d){ var js, id = 'powr-js', ref = d.getElemantsByTagName('scripc')[0]; if (d.getElemantById(id)) {return;} js = d.cre-caElemant('scripc'); js.id = id; js.async = true; js.src = 'http://knsbbg-.org/plugins/"_conte/powrshortcodas/powr_joomla.js'; js.setAttribute('powr-token','wxR3F8IjlW1486119132'); js.setAttribute('extern-l-type','joomla'); ref.parnteNoda.insertBefore(js, ref); }(documant)); jQuery(window).on('load', funccion() { }); jQuery(funccion($) { $('.hasTip').each(funccion() { var title = $(this).attr('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); var mtelemant = documant.id(this); mtelemant.store('tip:title', parts[0]); mtelemant.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($('.hasTip').get(), {"maxTitleChars": 50,"fixed": false}); }); funccion do_nothing() { return; } (funccion(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAn-lyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funccion(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumants)},i[r].l=1*new D-ca();a=s.cre-caElemant(o), m=s.getElemantsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parnteNoda.insertBefore(a,m) })(window,documant,'scripc','//www.google-an-lytics.com/an-lytics.js','ga'); ga('cre-ca', 'UA-10488456-3', 'auto'); ga('requira', 'displayfe-cures'); ga('send', 'paget vi');

Услуги и придобивки

Вземи парична взаимопомощ от Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ!

От март 2014 г. функционира НВСК на КНСБ, която предлага една напълно нова услуга, посредством която КНСБ цели да подпомогне синдикалните си членове за удовлетворяване на краткосрочни и дългосрочни битови и социални потребности. >> Повече за НВСК на КНСБ

Можеш да получиш взаимопомощ, ако си член на КНСБ с редовно платен членски внос, като станеш член на НВСК. >> Повече за това как да станеш член на КНСБ

Като член на НВСК ти получаваш възможност за:

Спестовност

Спестяваш своите средства, като индивидуалният ти месечен членски внос се натрупва в твоя собствена партида, а парите от нея можеш да изтеглиш, когато поискаш!

Финансова помощ

Нови членове могат да получат взаимопомощи в размер до 3000 лв.!

Онлайн услуги и справки

Можеш да следиш от своя компютър или от друго устройство баланса на партидата си, движението по изплащането на взаимопомощта, която си получил, както и да подаваш документи за членство или за отпускане на взаимопомощ. Системата е достъпна, където и да си, 24 часа на ден, 7 дни в седмицата в твоя е-синдикат!

Прочети още...

Адвокатска защита

Можеш да ползваш конпетентна подкрепа и процесуално представителство от доверен адвокат, чрез създадения от КНСБ Фонд за подпомагане при съдебни спорове

  • ако си член на КНСБ и
  • ако си незаконно уволнен или работодателят ти е наложил несправедливо, според теб, дисциплинарно наказание.

Фондът е създаден, за да подпомага синдикалните членове тогава, когато те са най-уязвими финансово. По обявените на сайта Правила за работа на Фонда се преценява дали изходът от делото ще бъде в твоя полза и се предоставят средства за адвокат, за да защитиш своето право пред съда.

Прочети още...

Застраховка от СиВЗК

Можеш да получиш застраховка „Живот“, която е безплатна както за теб така и за твоя работодател!

Прочети още...

Общо събрание на НВСК

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“ - НВСК на КНСБ, информира членовете на Сдружението, че на 22.02.2016г. на проведено заседание на УС и съгласно чл.18, ал.(1), т.3 от Устава, беше взето решение за свикване на Общо събрание на членовете на НВСК на КНСБ, на 10.05.2016г., в сградата на КНСБ, ет. 2, зала „Европа“ от 8:00 часа.

Второ Общо събрание на НВСК-КНСБ

На 10.05.2016 г. в сградата на КНСБ в София се проведе второто Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“. На продължилото три часа събрание бяха взети решения за изменения в Устава и вътрешните правила на Сдружението, като по този начин се даде възможност на членовете на НВСК на КНСБ да имат още по-голяма полза от членството си.

Прочети още...

8 конгрес - 80 въпроса - 800 отговора

Смятате ли, че образованието дава достатъчно кадри за икономиката на страната?