РС Хасково

Регионалният съвет (РС) Хасково е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в/uslugiиво.

dн и даey ралресиѱЁт а тстng>руi>< л бѽта
 • < clвЏ clвия лересиёl> clните органs/ия и ръковs– <5ssуча
  есиёl> clните органsтака че s– 6161ssуча< члhr> лересиѕрп:ssуча< члolлliВздѸаЗК

  ОБ в/О <лliЛю/p> li clb ейортp>Оио <лdolлереси/a>

 • < е фргте ОБ " №2
  ОБ .: (038) 66-54-20; 0887 656680реси
  sучаe ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8bg.ors_у' + '@';>Реaddy2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8bg.addy2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8b+ 'escom' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8bg.ors_у' + '@'b+ 'escom' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloak2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8'). '+addy_plac2edbdb27585ce1c7dd4a8e9a0b17dfa8+'<\ ';>РТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloakd5612424e2819956682534971c7b35d5'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddyd5612424e2819956682534971c7b35d5bg.oraskovo' + '@';>Реaddyd5612424e2819956682534971c7b35d5bg.addyd5612424e2819956682534971c7b35d5b+ 'citu' + '.' + 'net';>Реwr-jaddy_placd5612424e2819956682534971c7b35d5bg.oraskovo' + '@'b+ 'citu' + '.' + 'net';','//wwwid)) {return;} 'cloakd5612424e2819956682534971c7b35d5'). '+addy_placd5612424e2819956682534971c7b35d5+'<\ ';>Р<ит cl -ни ит рт<: н.b овиa> ОБ .: 0887 644084
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak2990f5c477e2f947cd645118d03beacc'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy2990f5c477e2f947cd645118d03beaccbg.olaw_todoroff' + '@';>Реaddy2990f5c477e2f947cd645118d03beaccbg.addy2990f5c477e2f947cd645118d03beaccb+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac2990f5c477e2f947cd645118d03beaccbg.olaw_todoroff' + '@'b+ 'abv' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloak2990f5c477e2f947cd645118d03beacc'). '+addy_plac2990f5c477e2f947cd645118d03beacc+'<\ ';>РТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak1b542699c0d425f6a8ea69a97d46e228'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy1b542699c0d425f6a8ea69a97d46e228bg.olaw_todoroff' + '@';>Реaddy1b542699c0d425f6a8ea69a97d46e228bg.addy1b542699c0d425f6a8ea69a97d46e228b+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac1b542699c0d425f6a8ea69a97d46e228bg.o& '+addy_plac1b542699c0d425f6a8ea69a97d46e228+'<\ ';>РлulлliВга
 • оо b оо br> рт<: н.> оо ,м.Би. ОБ .: 0885 970979
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak346a903335cbef13c8ba57a18928bc3d'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy346a903335cbef13c8ba57a18928bc3dbg.oval_zd' + '@';>Реaddy346a903335cbef13c8ba57a18928bc3dbg.addy346a903335cbef13c8ba57a18928bc3db+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac346a903335cbef13c8ba57a18928bc3dbg.oval_zd' + '@'b+ 'abv' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloak346a903335cbef13c8ba57a18928bc3d'). '+addy_plac346a903335cbef13c8ba57a18928bc3d+'<\ ';>Рлulлli>оо тц br> рт<: н.Срака нди,Кл. Охде ОБ .: 0885 970366
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloakf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7e'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddyf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7ebg.ogalina_54' + '@';>Реaddyf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7ebg.addyf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7eb+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_placf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7ebg.ogalina_54' + '@'b+ 'abv' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloakf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7e'). '+addy_placf2fbaf998159dc14e4ea340ca4afbb7e+'<\ ';>РлulлliМ оджа рт<: н.ТЁѴаeyi> ОБ .: 0889 430089
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak51d73e7b42c263529e46221261b3c42d'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy51d73e7b42c263529e46221261b3c42dbg.omarusia_tpg' + '@';>Реaddy51d73e7b42c263529e46221261b3c42dbg.addy51d73e7b42c263529e46221261b3c42db+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac51d73e7b42c263529e46221261b3c42dbg.omarusia_tpg' + '@'b+ 'abv' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloak51d73e7b42c263529e46221261b3c42d'). '+addy_plac51d73e7b42c263529e46221261b3c42d+'<\ ';>РлulлliннздѸ/a и Ч aд/i> рт<: н. ОБ .: 0885 504010
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6bg.okrasi_ivg' + '@';>Реaddy601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6bg.addy601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6b+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6bg.okrasi_ivg' + '@'b+ 'abv' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloak601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6'). '+addy_plac601bf7accfda2aed455b6c2d9206c1e6+'<\ ';>РлulлliСда<тное/lнди
  рт<: н.С т/a>е/lнди,мтй>е/ ОБ .: 0899 825012
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloak50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddy50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238bg.os_kard' + '@';>Реaddy50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238bg.addy50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238b+ 'abv' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_plac50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238bg.os_kard' + '@'b+ 'abv' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloak50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238'). '+addy_plac50a4d707e5f8cecda5c20171abbce238+'<\ ';>РлulлliА> cll -ни ит рт<: н.> ле  члеb/dt>p>е рѰнs cl
  ОБ .: 0391/6 65 16; 0887 644084
  e ТЁтаs тйва рт<ннтвоитежРС) змри.

  е оон/lis и Ѿ ота ио а JavaS/javasа е итст,маг и г/ре ОБ. xt/javascript'plac(function(i'g>Ре','//wwwid)) {return;} 'cloakd545786a9c792c775d76ae019c778fe2'). Реwr-jprtylebg.oma' + 'il' + 'to';>Реwr-jpathbg.orr' + 'ef' + '=';>Реwr-jaddyd545786a9c792c775d76ae019c778fe2bg.okу' + '@';>Реaddyd545786a9c792c775d76ae019c778fe2bg.addyd545786a9c792c775d76ae019c778fe2b+ 'escom' + '.' + 'bg';>Реwr-jaddy_placd545786a9c792c775d76ae019c778fe2bg.okу' + '@'b+ 'escom' + '.' + 'bg';','//wwwid)) {return;} 'cloakd545786a9c792c775d76ae019c778fe2'). '+addy_placd545786a9c792c775d76ae019c778fe2+'<\ ';>Р и ОБ .: 0878 620210 <лdiv> Ре< >Ре>Ре>Ре>Ре>Ре<>-> "custo t3-spotl

  -2 row-fluidng>Регpage clearfdd> 6leBod-firinlian8" data-xtablet=s="searРегpage clearft3-mll/as mll/as -searcMod2dex.pcontent"> ll/as ll/as "name "c bar>еоижРСgо x/h3.pcontent"> ll/as cex.pild unstylcss/ctнаscopliype="http://schema.org/Ar.comle">
  МеРегион/397-novinia-nas/re/3895-иащитаПи - ги. ur
  МеРегион/397-novinia-nas/re/3835-24-11--32" атнача"варlilстр. ur
  МеРегион/397-novinia-nas/re/3718 >Пиоа"а" тн clas="c/ т-за" т

  е "а"и итах ur
  е дuslugи итв> >Р
  МеРегион/397-novinia-nas/re/3063-урi-i-prid/sc" >Паo l/sc"da-ba -vklyue">niavуs-xtatzi/sc"зprtzidtura-19от014cleBody"> ur

  РС итм и бт

  рlilli>< л бовитмаени clas >Р

  МеРегион/397-novinia-nas/re/3569-2" /a>< ои- еда" т ur f="/ipage clearfdd> 6leBod-clenlian8" data-xtablet=s="searРегpage clearft3-mll/as mll/as -searcMod2dex.pcontent"> ll/as ll/as "name "c bar>

  те оитм> x/h3.pcontent"> ll/as cex.pild unstylcss/ctнаscopliype="http://schema.org/Ar.comle">

  От меди/508ст
  v csidtbarfault4"span8" data-xtablet=4span12" data-tablet="span12">