РС Монтана

Регионалният съвет (РС) в Монтана е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

Визията на РС Монтана е да бъде солидарен и социален, компетентен и експертен в преговорите, активен и конструктивен в търсенето на решения, защитник и трудово-правен консултант.

Мисия и цели:

 • Право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация.
 • Право на справедливи условия на труд като продължителност на работния ден, платен годишен отпуск, ежеседмични почивки и други.
 • Право на безопасни и здравословни условия на труд, незастрашаващи живота, здравето и работоспособността;
 • Право на справедливо възнаграждение за поддържане на нормално жизнено равнище.
 • Право на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация.
 • Правото на зачитане на достойнството на работното място.
 • Право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на работниците и служителите.
 • Право на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели.
 • Право на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на синдикални права.
 • Право на колективно договаряне, включително и за държавните служители, по всички условия за наемане на работа.
 • Право на трудово-правни консултации и закрила.
 • Право на равни възможности и недопускане на дискриминация.
 • Специфични права на жените, безработните, инвалидите, децата, студентите, непълнолетните, пенсионерите и временно пребиваващите в чужбина работници и служители - български граждани.

Брой синдикални организации – 149
Брой синдикални членове – 4110


Екип:

 1. Мария Лазарова – председател
 2. Галя Георгиева – експерт-специалист
 3. Ели Боянова – експерт, синдикални и икономически дейности

Контакти на РС Монтана:

адрес: 3400, пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 30-12-59, 0884 117764
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общински координатори на КНСБ:

 • Валентина Александрова - общински координатор Лом
  адрес: гр. Лом, пл."Свобода" №6
  тел.: 0884117770
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Иван Иванов - общински координатор Берковица
  адрес: гр. Берковица, ул. Христо Ботев  №4
  тел.: 0886554015

 • Олга Яничкова - общински координатор Вършец
  адрес: с. Спанчевци, общ. Вършец, ул. Седма №4
  тел.: 0898589006
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Елена Георгиева - общински координатор с. Г. Дамяново
  адрес: с. Г. Дамяново, ОУ Отец Паисий,  ул. Втора № 39
  тел.: 0888261419
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Николинка Петкова - общински координатор Вълчедръм
  адрес: гр. Вълчедръм, ул. Славянска №26
  тел.: 0884225960
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Емилия Георгиева - общински координатор Чипровци
  адрес: с. Железна, ул. Девета № 7
  тел.: 0877060811
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Захаринка Тодорова - общински координатор Бойчиновци
  адрес: с. Лехчево, ул. Кирил и Методий №10
  тел.: 0877121857
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Росица Цветанова Русинова - общински координатор Брусарци
  адрес: гр. Брусарци, ул. Иван Бобанов № 19А
  тел.: 0888202930
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Анелия Монова - общински координатор Медковец
  адрес: с. Медковец, ул. Георги Димитров № 25
  тел.: 0887527660
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доверени на синдиката адвокати:

 • Младенка Миленова
  адрес: гр. Монтана,  ул.”Васил Левски” № 13, ет.2
  тел.: +359/ 96/305 490