Социална Европа

Брой 4/ Декември 2015 г.

Съдържание на броя: 

1. Рамково споразумение на европейските социални партньори по приобщаващите пазари на труда 2010-2014 г. 

  • ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME: Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда, 2010 г.
  • Преглед на практиката на социалните партньори в държавите-членки на ЕС по въвеждането на автономното споразумение по приобщаващите пазари на труда

2. Новини от ЕКП

3. Актуални новини от Европейските институции

4. ПРИЛОЖЕНИЕ - Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда

Брой 3/ Септември 2015 г.

Съдържание на броя:

1. Заплата, осигуряваща издръжката на работника (LIVING WAGE)

МОТ: Методологически преглед по изчисляването на заплатата за издръжка
Европейска конференция, посветена на заплатите за издръжка на работника (25-26 ноември 2013 г., Берлин)
Доклад „Заплатата за издръжка на работещите в световните вериги на доставки“
Заплатата за издръжка във Великобритания”. Доклад за лятното училище на ЕКП по колективно трудово договаряне
Преглед на световната практика, свързана със заплатите за издръжка
2. Новини от ЕКП и МКП

3. Актуални новини от Европейските институции

Изтегли като *pdf

Брой 2/ Юни 2015 г.

Съдържание
на броя:
1. На фокус: Персонални и домакински услуги: потенциал за развитие на заетостта и баланса на трудов и семеен живот (Европейски политики и добри практики)
2. Актуални новини от ЕКП и МКП
3. Новини от Европейските институции

Изтегли като *.pdf

Брой 4 / Декември 2014 г.

На фокус:  Новото икономическо управление и колективното договаряне
1. Включване на социалните партньори в европейското икономическо управление. декларация на европейските социални партньори, 21.10.2013
2. Новото европейско икономическо управление и неговото въздействие върху националните системи за колективно договаряне
3. Новото икономическо управление и неговото социално

Изтегли като *.pdf