Социална Европа

Брой 1/ 2009 г.

ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
І. Увод
ІІ. Корпоративна социална отговорност и европейски работнически съвети
ІІІ. ЕРС в областта на социалната отговорност на предприятията – противоестествен ангажимент?
ІV. Сътрудничество или конкуренция между участниците в социалното регулиране на глобализираното предприятие?
V. Заключение
МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ - Препоръчани мерки въз основа на сегашния опит

Брой 4/ 2008 г.

1. МОТ - световен доклад за работните заплати, 2008/09
2. Минимална заплата в разширения Европейски съюз – промени и предизвикателсва на пазарите на труда
3. Инфлационни ли са увеличенията на заплатите в еврозоната и трябва ли ЕВЦ да повиши лихвения процент
4. Истината за заплатите, печалбите и работните места
5. Международен симпозиум “Нов свят, нов капитализъм”

Брой 2/ 2008 г.

Пенсионни реформи и заетост на възрастните работници
1. От трудова дейност към пенсия – каква сигурност за възрастните работници?
2. Пенсионната възраст под въпрос
3. Увеличаване заетостта на възрастните работници – как и с какви последици?
4. Пенсии, възрастни работници – слабо влияние на европейския синдикализъм
5. Приложение