Социална Европа

Брой 4/ 2002 г.

1. ДАНИЯ - профсъюзната конфедерация търси ново послание
2.САЩ - стратегия за набиране на синдикални членове
3. ГЕРМАНИЯ  - създаване на най-големия синдикат в света
4. АВСТРИЯ - нови тенденции в синдикализма
5. Съвременното развитие на миграционната политика в България

Брой 3/ 2002 г.

1. институционалната рамка на колективното договаряне - френският парадокс 
2. Колективното договаряне, социалните пактове и трудовата политик в ИТАЛИЯ - нов модел на индустриални отношения? 3. Колективното договаряне в ГЕРМАНИЯ