Социална Европа

Брой 1-2/ Март-Юни 2017

Съдържание на броя:

1. Индустриални отношения, социален диалог, стратегии на синдикатите през погледа на европейските изследователи

  • Кратък увод към тематиката на настоящето двойно издание
  • Три  сценария за развитие на индустриалните отношения в Европа
  • Иновационни  практики на синдикалните движения в Централна и Източна Европа
  • Синдикатите  са по-силни, отколкото може би си мислят

2. Новини от МКП 

3. Новини от TUAC

4. Новини от ЕКП

5. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като pdf*

Брой 4/ Ноември 2016 г.

 

Съдържание на броя:

Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права. Изследвания и анализи, посветени на цифровизацията

1. Оформяне на новия свят на труда. Въздействията на цифровизацията и роботизацията. Обобщение на основните изказвания на Конференцията, организирана от ЕКП и ЕПИ на 27-29 юни 2016 г.

2. Преглед на изследванията

  — Контекст - Какво е дигитална икономика?

  — Бизнес модели и регулаторни предизвикателства

  — Ефекти върху икономиката и заетостта

  — Промени в организацията и условията на труд

  —  Платформената икономика - еволюция или революция на организацията на труда от гл.т. на социалните ефекти?

  — Постигане на справедлива политика по цифровата икономика: ролята на синдикатите

  — Европейски и национални мерки и инициативи  по повод на цифровизацията

Изтегли броя като *pdf

 

 

Брой 3/ Октомври 2016 г.

Съдържание на броя:

1. Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права
Част първа: Основни документи, свързани с цифровизацията
2. Новини от МКП
3. Новини от ЕКП
4. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като *pdf

Брой 2/ Юни 2016 г.

Съдържание на броя:


1. Веригите на доставки и достойният труд:
- Качеството на заетостта в световните вериги на доставки
- „Надграждане“ по посока достоен труд във веригите на доставка
- Пътят напред
- Достойния труд в световните вериги на доставки- преглед на инициативите на ЕС
2. Новини от МОТ
3. Новини от TUAC
4. Новини от ЕКП
5. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като *pdf

Брой 1/ Март 2016 г.

Съдържание на броя:

1. Пазарът на труда в Европа: Инвестирането в хората е ключ към икономическия растеж
    - Пазарът на труда в Европа- общ преглед; 
    - Пазарът на труда в България- кратък обзор.

2. Новини от ЕКП

3. Новини от МКП

4. Новини от Европейските институции