Уважаеми колеги,

Проблемът със заплащането на труда и доходите на населението е изключително болезнен на фона на нарастващия обхват на бедността и  на огромните социални неравенства. През последните месеци сме свидетели на безпрецедентна атака от страна на работодателските организации срещу исканията на българските работници за достойни заплати и по-справедливо разпределение на дохода между труда и капитала. Обект на атака са както минималните осигурителни прагове и минималната работна заплата за страната, така и колективните преговори по заплатите на различни нива и за пореден път - добавките за клас.

Заплащането на труда и доходите на населението са приоритет номер едно в Програмата на Конфедерацията през изминалия и през настоящия мандат. Затова ви молим да се включите в нашето допитване за установяване състоянието на доходите и нагласите на работниците и служителите за участие в национални, браншови и регионални протестни действия.

Предварително благодарим за отзивчивостта!

 

1. Име на предприятие/организация*
2. Населено място: *
3. Брой на наетите лица във Вашето предприятие/организация?
4. На коя Федерация/Съюз към КНСБ е член Вашата синдикална организация?*
5. Какъв е размерът на средната работна заплата (СРЗ) във Вашето предприятие/организация по отчетни данни на ТРЗ за 2016 г.?
6. От началото на 2017 г. имаше ли увеличение на заплатите във Вашето предприятие/организация?*

ОТГОВОРИЛИТЕ С ДА – ПРОДЪЛЖЕТЕ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ ДО КРАЯ НА АНКЕТАТА,
А ОТГОВОРИЛИТЕ С НЕ и НЕ ЗНАЯ – ПРЕМИНЕТЕ НА ВЪПРОС 10 И ПРОДЪЛЖЕТЕ ДО КРАЯ

7. Моля посочете с колко ПРОЦЕНТА се увеличи СРЗ във Вашето предприятие/организация спрямо предходната година?
8. Според Вас, от какво се определя този ръст на СРЗ през настоящата година?
9. Какъв бе използваният механизъм за увеличение на работните заплати през 2017 г. ?
10. Вашето предприятие/организация включили се в Кампанията на КНСБ „Искам още 100 лв. към заплатата си”?
11. Моля посочете през последните 5 години (2012-2016 г.) колко пъти са увеличавани заплатите във Вашето предприятие/организация?
12. Считате ли, че във Вашето предприятие/организация е възможно да се осигури по-високо заплащане на труда?
13. Във вашето предприятие/организация изплаща ли се допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?

14. Считате ли, че членовете на Вашата синдикалната организация имат готовност да подкрепят протест за постигане на достойно и справедливо заплащане на труда? (Един отговор на всяка подточка)

14.1. Участие в Национален протест
14.2. Участие в Регионален протест
Верификация: