Начало

Кампанията "За повече демокрация на работното място" се проведе в дружества от транспортния сектор в София

27.07.2021

Пламен Димитров пред Нова телевизия: Вариантът за актуализация на пенсиите е най-справедливият

27.07.2021

Синдикална организация на водни спасители бе учредена в Бургас

27.07.2021

Пламен Димитров: Подкрепяме актуализацията на бюджета, имаме предложения за публичния транспорт и ваучерите

26.07.2021

Пламен Димитров на бизнес форум в Бургас: Трябва да се въведат секторни фондове за квалифициране на персонала

23.07.2021юли 29, 2021

Прeдседателят на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) Цветелина Милчалиева, зам.-председателят


юли 28, 2021

Областният координатор на КНСБ за гр. Бургас Мая Сариева и Красимир Пащрапански, председател на


юли 27, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Съюза на транспортните синдикати в България


юли 27, 2021

Регионалният съвет на КНСБ – Варна раздаде удостоверения за професионално обучение на 30 безработни


юли 27, 2021

„Като цяло е добре, че най-накрая има актуализация на бюджета. Заедно с бизнеса искахме


юли 27, 2021

На 26 юли в гр. Бургас бе учредена нова синдикална организация на водните спасители.

юли 12, 2021

Работещите на минимална заплата в България могат да си позволят най-малко хляб спрямо работещите

юни 14, 2021

Основните цели на Европейския зелен пакт за постигане на 55% нетно намаление на въглеродните

юни 9, 2021

На пленарна сесия на 7 юни Икономическият и социален съвет прие Резолюция за мерки

Водещи теми

  • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

  • Covid19

  • Кампания "Не си сам"

  • Европейска минимална работна заплата


юли 19, 2021

Предложението на Европейската комисия работещите хора да поемат разходите за зеления преход чрез повишаване


юни 14, 2021

Основните цели на Европейския зелен пакт за постигане на 55% нетно намаление на въглеродните


юни 14, 2021

На 12 май 2021 г. Европейската комисия прие съобщението „План за действие на ЕС:

Твоят глас

  • Анкета

  • Сигнали

  • форум Работеща България

  • КОМИТЕТИ по условия на труд

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА

Очаквайте скоро!

КНСБ предоставя възможност на нуждаещи се от правна информация работници и служители свързана с труда и осигуряването им.

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

КОНСУЛТАЦИИ се предоставят срещу минимално заплащане по следните тематични области и конкретни техни измерения

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството