Начало

АИКБ и КНСБ с писмо до премиера заради забавените промени в наредбата за бъдещите шофьори

27.01.2021

МКП посочва пет искания на работниците за възстановяване и устойчивост

27.01.2021

Хранително-вкусовата промишленост: Работещите в сектора да бъдат ваксинирани своевременно!

27.01.2021

ЕК обсъжда днес със синдикатите националните планове за възстановяване

26.01.2021

Пламен Димитров бе избран за зам.-председател на Икономическия и социален съвет

25.01.2021януари 27, 2021

За нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените промени


януари 27, 2021

Международната конфедерация на профсъюзите посочва пет ключови искания на работещите хора за възстановяване и


януари 27, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изпрати поздравителен адрес до новия генерален директор на Българската


януари 27, 2021

Работещите в хранително-вкусовата промишленост в България да бъдат включени в Третата фаза на Националния


януари 26, 2021

В първия за тази година брой на списание „Синди труд“ можете да прочетете: Интервю


януари 26, 2021

Европейските синдикати обсъждат днес икономическата стратегията на ЕС за излизане от корона кризата с

януари 27, 2021

За нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените промени

януари 3, 2021

Във връзка с решение № Ц–46 от 30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и

декември 22, 2020

Председателят на САБ Христо Мутафчиев предприе действия в подкрепа на екипа на Драматичен театър

Водещи теми

  • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

  • Covid19

  • Кампания "Не си сам"


декември 11, 2020

На днешното заседание на Съвета на ЕС държавите-членки се споразумяха да преразгледат целите на ЕС


октомври 8, 2020

Пет са ключовите области, които според КНСБ трябва да са приоритетни в подготвянето и


юли 22, 2020

България трябва в кратки срокове да изработи своя стратегия за развитие на водородния бизнес,

Твоят глас

  • Анкета

  • Сигнали

  • форум Работеща България

  • КОМИТЕТИ по условия на труд

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА

Очаквайте скоро!

КНСБ предоставя възможност на нуждаещи се от правна информация работници и служители свързана с труда и осигуряването им.

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

КОНСУЛТАЦИИ се предоставят срещу минимално заплащане по следните тематични области и конкретни техни измерения

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството