Начало

Пламен Димитров бе избран за титулярен член на Управителния съвет на МОТ

21.06.2021

Пламен Димитров на среща с "Демократична България": Очаквам консенсус за въвеждане на необлагаем минимум

18.06.2021

Пламен Димитров на среща с ПП ГЕРБ: Без работещи бедни до 2025 г.

16.06.2021

КНСБ: Да спрем тормоза и насилието на работното място!

15.06.2021

КНСБ обсъди с БСП визията си за данъчни промени и по-високи доходи

15.06.2021юни 22, 2021

На 21 юни Регионалният съвет на КНСБ – Габрово стартира кампанията на конфедерацията и


юни 22, 2021

Регионалният съвет на КНСБ във Варна започна кампания за реновиране на места за отдих


юни 21, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СТСБ Екатерина Йорданова се срещнаха днес


юни 21, 2021

С посещение в четири фирми в Община Гоце Делчев на 16 юни Регионалният съвет


юни 21, 2021

На 109-та сесия на Международната конференция на труда Пламен Димитров бе избран за титулярен


юни 19, 2021

На базата на сключените рамкови споразумения на Министерството на отбраната с „Терем холдинг“ ЕАД

юни 14, 2021

Основните цели на Европейския зелен пакт за постигане на 55% нетно намаление на въглеродните

юни 9, 2021

На пленарна сесия на 7 юни Икономическият и социален съвет прие Резолюция за мерки

април 27, 2021

По отношение на Националния план за възстановяване и устойчивост имаме обща позиция с работодателските

Водещи теми

  • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

  • Covid19

  • Кампания "Не си сам"

  • Европейска минимална работна заплата


юни 14, 2021

Основните цели на Европейския зелен пакт за постигане на 55% нетно намаление на въглеродните


юни 14, 2021

На 12 май 2021 г. Европейската комисия прие съобщението „План за действие на ЕС:


юни 14, 2021

Предистория и развитие: Като важна част от Европейската зелена сделка (ЕЗС), на 24 февруари

Твоят глас

  • Анкета

  • Сигнали

  • форум Работеща България

  • КОМИТЕТИ по условия на труд

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА

Очаквайте скоро!

КНСБ предоставя възможност на нуждаещи се от правна информация работници и служители свързана с труда и осигуряването им.

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

КОНСУЛТАЦИИ се предоставят срещу минимално заплащане по следните тематични области и конкретни техни измерения

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството