Начало

Федерацията на леката промишленост навършва днес 31 години

12.05.2021

Честит празник на медицинските сестри!

12.05.2021

Честит Ден на Европа!

09.05.2021

Проучване на КНСБ: България продължава да е начело в ЕС по разлика в доходите

09.05.2021

С декларация от Порто: ЕС ще се бори за нови работни места и намаляване на бедността

08.05.2021май 12, 2021

Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост отбелязва днес 31 години от своето


май 12, 2021

Днес е Световният ден на медицинските сестри. Чества се официално от 1974 г. по


май 11, 2021

Трябва да се направи актуализация на бюджета. Не са предвидени около 1,9 млрд. лв.


май 9, 2021

Днес отбелязваме 71 г. от поставянето на основите на Европейския съюз и 76 години


май 9, 2021

В Деня на Европа експертите на КНСБ огласиха данни от свое проучване, посветено на 


май 8, 2021

Създаване на нови работни места, намаляване на бедността, стремеж към достоен живот за всички,

април 27, 2021

По отношение на Националния план за възстановяване и устойчивост имаме обща позиция с работодателските

април 23, 2021

Уважаеми дами и господа народни представители, Парламентарните избори – април 2021 г.,  са вече

април 16, 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъде внесен в ЕК в договорения

Водещи теми

  • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

  • Covid19

  • Кампания "Не си сам"

  • Европейска минимална работна заплата


февруари 8, 2021

По инициатива на Съюза на транспортните синдикати в България в края на миналата седмица


февруари 3, 2021

Изготвящите се в момента териториални планове за справедлив преход на трите въглищни региона в


декември 11, 2020

На днешното заседание на Съвета на ЕС държавите-членки се споразумяха да преразгледат целите на ЕС

Твоят глас

  • Анкета

  • Сигнали

  • форум Работеща България

  • КОМИТЕТИ по условия на труд

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА

Очаквайте скоро!

КНСБ предоставя възможност на нуждаещи се от правна информация работници и служители свързана с труда и осигуряването им.

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

КОНСУЛТАЦИИ се предоставят срещу минимално заплащане по следните тематични области и конкретни техни измерения

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството