Начало

Пламен Димитров пред БНР: Възможно е минималната заплата да бъде увеличена на две стъпки

16.01.2022

КНСБ: Необходим е ускорен ръст на минималната заплата, работещите губят покупателна способност

11.01.2022

По-високи заплати и нови придобивки за работещите в "Албена" АД

07.01.2022

Ивановден е! Честит празник на всички именици!

07.01.2022

КНСБ отново апелира: Ваксинирайте се, спасете живот!

06.01.2022януари 17, 2022

Международната организация на труда понижи прогнозата си за възстановяване на пазара на труда през


януари 17, 2022

Публикуваме Становище на Синдиката на българските учители по проекта на Закон за изменение и


януари 17, 2022

Две трети от работниците в ЕС няма да бъдат обхванати от меркитe за прозрачност


януари 17, 2022

На 17 януари Българската православна църква чества преподобни Антоний Велики. В българския народен календар


януари 17, 2022

На 14 и 15 януари експертите на Регионалния съвет на КНСБ в Благоевград заедно


януари 16, 2022

„Да не забравяме, че в коалиционното споразумение има предвидена актуализация на бюджета от 1

януари 17, 2022

Публикуваме Становище на Синдиката на българските учители по проекта на Закон за изменение и

декември 30, 2021

Настояваме за спешно приемане на нова Енергийна стратегия на България, енергийният сектор да не

декември 2, 2021

Публикуваме позиция на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към

Водещи теми

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 18, 2021

Имаме историческия шанс да заявим една по-ясна и по твърда позиция по отношение на


октомври 12, 2021

Настояваме всички предложения, направени от социалните партньори, да бъдат част от Националния план за


септември 28, 2021

Ще подкрепи ли Европейската комисия проекта за пилотна инсталация за улавяне и съхраняване на

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството