Начало

КНСБ организира 20-и Международен детски етнофестивал "Децата на Балканите - с духовност в Европа"

07.02.2023

КНСБ и КТ "Подкрепа": Нагласата за протести рязко се повишава заради ниските заплати

03.02.2023

Позиция относно решение на проблемите на пазара на природен газ

02.02.2023

Европейският парламент подкрепи правата на платформените работници

02.02.2023

В навечерието на Световния ден за борба с рака: Висока бдителност при работа с канцерогени

02.02.2023февруари 7, 2023

Конфедерация на независимите синдикати в България и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” със


февруари 6, 2023

Заплатите на работещите в градския транспорт на столицата да бъдат увеличени на две стъпки


февруари 3, 2023

Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури


февруари 3, 2023

Нагласата за протестни действия в редица сектори рязко се повишава. Напрежението нараства с бързи


февруари 2, 2023

Публикуваме Позиция на КНСБ в подкрепа на искането на Асоциацията на търговците и производителите


февруари 2, 2023

Дистанционно обучение на тема „Пазар на труда“ започва на 6 февруари 2023 г. Курсът е

февруари 2, 2023

Публикуваме Позиция на КНСБ в подкрепа на искането на Асоциацията на търговците и производителите

януари 25, 2023

КНСБ приветства намерението на Министерството на финансите за изменение на Наредбата за служебните командировки

януари 25, 2023

Становище относно „Визия за стратегия за развитие на българската енергетика 2023-2053“, която бе представена

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството