Начало

Оптимистичният вариант: 1003 лв. минимална заплата за 2024 г. Реалистичният - 953 лева

20.03.2023

Вдигат заплатите в „Арсенал“, въвеждат още стимули за новопостъпили работници

20.03.2023

Проведе се форум „Висшето образование в условията на кризи: оценки, перспективи, очаквания“

20.03.2023

Позиция на СЖБ относно възлагане на обществена поръчка за жп превоз на пътници

20.03.2023

ЕКП: "Козметичните" реформи в енергетиката на ЕС няма да помогнат на работниците

15.03.2023март 22, 2023

Нова синдикална организация бе учредена днес в Център за настаняване от семеен тип за


март 22, 2023

10 хил. лева бяха събрани в рамките на обявената от КНСБ и Благотворителен фонд


март 22, 2023

Трета поредна среща, посветена на висшето образование и науката в условията на кризи –


март 21, 2023

Сключен бе нов колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности”


март 21, 2023

Неблагоприятни психосоциални фактори на работното място заедно с повишено ниво на стреса влияят отрицателно


март 21, 2023

Областният координатор на КНСБ за Шумен Радостин Павлов и общинският координатор на СБУ в

март 20, 2023

Минималната работна заплата може да достигне 1003 лева догодина. Това показват изчисленията на Института

март 20, 2023

Публикуваме позиция на Синдиката на железничарите в България относно предстоящото през 2024 г. възлагане

март 13, 2023

Публикуваме позиция на КНСБ относно дискусиите за промяна на рамката за фискално управление в

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството