Начало

Синдикати и работодатели обсъдиха с ДПС плана за възстановяване

19.04.2021

Националната федерация на енергетиците навърши 29 години

19.04.2021

Синдикатите и бизнесът: Планът за възстановяване да бъде внесен в срок

16.04.2021

Отбелязваме Деня на Конституцията. Честит празник на юристите!

16.04.2021

Становище във връзка със сумираното изчисляване на работното време и режимите на разположение и дежурство

13.04.2021април 19, 2021

Лидерите на КНСБ, КТ „Подкрепа“ и четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и


април 19, 2021

КНСБ в Ямбол се включи в пролетното почистване на лесопарк „Боровец“. Акцията бе посветена


април 19, 2021

Националната федерация на енергетиците отбеляза 29 години от създаването си. Уредителното ѝ събрание е


април 17, 2021

България се включва в мащабна кампания за подобряване на условията на труд и заплащане


април 16, 2021

Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград днес се включи в зелената инициатива на КНСБ


април 16, 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъде внесен в ЕК в договорения

април 16, 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъде внесен в ЕК в договорения

април 13, 2021

Днес се провежда четвъртото заседание на работната група към Министерството на труда и социалната

април 5, 2021

Aко Томас Малтус беше жив, щеше да хареса „българския модел“ за справяне както в

Водещи теми

  • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

  • Covid19

  • Кампания "Не си сам"

  • Европейска минимална работна заплата


февруари 8, 2021

По инициатива на Съюза на транспортните синдикати в България в края на миналата седмица


февруари 3, 2021

Изготвящите се в момента териториални планове за справедлив преход на трите въглищни региона в


декември 11, 2020

На днешното заседание на Съвета на ЕС държавите-членки се споразумяха да преразгледат целите на ЕС

Твоят глас

  • Анкета

  • Сигнали

  • форум Работеща България

  • КОМИТЕТИ по условия на труд

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА

Очаквайте скоро!

КНСБ предоставя възможност на нуждаещи се от правна информация работници и служители свързана с труда и осигуряването им.

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

КОНСУЛТАЦИИ се предоставят срещу минимално заплащане по следните тематични области и конкретни техни измерения

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството