Начало

Пламен Димитров пред bTV: Ценовият шок трябва да се бори с увеличение на доходите

26.05.2022

Честит 24 май!

23.05.2022

Протестна декларация на специалистите, работещи в библиотеки и читалища

20.05.2022

КНСБ настоява за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество

19.05.2022

СБУ отличи за 25-ти път носителите на наградата "Учител на годината"

19.05.2022май 27, 2022

Знаете ли кога е имало най-голям спад на неравенствата в доходите по света? Това


май 27, 2022

Допълнителното финансиране от близо 20 млн. лв. за висшите училища, одобрени при гласуването на


май 26, 2022

Увеличението на доходите е единственият начин, по който ние трябва да борим тези ценови


май 26, 2022

Минималната работна заплата за работещите на постоянен трудов договор в пивоварни предприятия е 890


май 25, 2022

За спешни действия, насочени към премахване на детския труд, призоваха делегатите на Петата световна


май 25, 2022

Курс по Английски език за социален диалог 2 започва от 31 май. Той е разработен

май 27, 2022

Знаете ли кога е имало най-голям спад на неравенствата в доходите по света? Това

май 20, 2022

Ние, специалистите в библиотеките и читалищата, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени

май 18, 2022

Ценовата стабилност на всяко национално стопанство е много важна, както за поддържането на устойчив

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


май 17, 2022

На 14 и 15 май Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора бе домакин


май 12, 2022

Регионалният съвет на КНСБ във Враца освежи и почисти любими места за пикник във


май 11, 2022

Досегашният президент на КНСБ Пламен Димитров бе преизбран днес на поста за нов 5-годишен

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството