Начало

СБУ проведе финална конференция по проект "Зелени училища"

08.06.2023

ФНСЗ проведе Годишна асамблея, взето бе решение за преминаване в протестна готовност

07.06.2023

Ако не се увеличат средствата в бюджета: Седмица без култура през октомври!

06.06.2023

Днес започва 111-тата годишна Международна конференция на труда

05.06.2023

Танцов състав "Чудесия" спечели голямата награда на 20-ия Международен детски етнофестивал

02.06.2023юни 9, 2023

Част от текстовете на Препоръката за засилване на социалния диалог в ЕС трябва да


юни 8, 2023

Синдикатът на българските учители проведе днес заключителна конференция по проект “Зелени училища” за успешно


юни 7, 2023

КНСБ бе приета за асоцииран член на Профсъюзния консултативен комитет (TUAC) към Организацията за


юни 7, 2023

Годишна асамблея на Федерацията на независимите синдикати от земеделието под надслов “Време е! За


юни 6, 2023

На 2 юни бе подписан Колективен трудов договор в БД „Спортни имоти”- Благоевград. Синдикалната


юни 6, 2023

Председателите на индустриалните федерации на КНСБ – ФНСО-Лека промишленост, Федерация на независимите синдикати на

април 28, 2023

1. Макроикономическа среда и перспективи през 2023 г. През 2022 г. брутният вътрешен продукт

април 7, 2023

КНСБ изразява своята разтревоженост и възмущение във връзка с инцидента в пловдивски мол, документиран

април 3, 2023

При наетите в България, обхванати от Колективен трудов договор, средната брутна месечна заплата е

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството