Начало

Сменят ръководството на "Ел Би Булгарикум" след стачните действия на работниците

29.05.2024

Подписан бе Колективният трудов договор в НКЖИ

27.05.2024

Пламен Димитров: Функционирането на пазара на труда е най-важно за бъдещето на икономиката

27.05.2024

Пламен Димитров: Основен приоритет е нарастване на реалната покупателна способност

27.05.2024

Искания и послания на КНСБ за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

27.05.2024май 29, 2024

Служители от държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, членове на синдикалната организация на КНСБ


май 28, 2024

КНСБ получи Отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения


май 27, 2024

Работници от “Ел Би Булгарикум” в производствената база във Видин проведоха днес предупредителна стачка


май 27, 2024

След близо двумесечни преговори с работодателя – ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, днес бе


май 27, 2024

„За нас е изключително важно най-накрая да има устойчива формула на политическо управление в


май 27, 2024

Нарастването на реалната покупателна способност на доходите за нас е основен приоритет. Доходите са

май 27, 2024

Конфедерацията на независимите синдикати в България обръща сериозно внимание на предстоящите избори за членове

май 21, 2024

Публикуваме статия на Чавдар Христов, консултант “Правна закрила на труда”, посветена на промените в

март 15, 2024

Ръководството на КНСБ възразява остро срещу продължаващото принизяване на задълженията и отговорностите на Надзорния

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 31 декември 2023 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството