Начало

3 хил. работници протестираха в защита на ТЕЦ "Марица 3"

16.05.2022

Пламен Димитров бе преизбран за президент на КНСБ

11.05.2022

Пламен Димитров на откриването на 9-ия конгрес на КНСБ: Повече от всякога сме решени да защитаваме каузата си!

10.05.2022

Започва Деветият Конгрес на КНСБ

09.05.2022

Конференцията "Работеща България за бъдещето на труда" набеляза 30 мерки за устойчиво развитие

09.05.2022май 17, 2022

На 14 и 15 май Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора бе домакин


май 16, 2022

3 хил. енергетици протестираха днес в столицата в защита на работните си места, застрашени


май 16, 2022

Регионалният съвет на КНСБ-Бургас получи финансиране от Фондация “BCause: В помощ за благотворителността в


май 13, 2022

С 10% ще бъдат увеличени всички заплати в УНСС, стана ясно вчера при провеждането


май 12, 2022

Регионалният съвет на КНСБ във Враца освежи и почисти любими места за пикник във


май 11, 2022

Досегашният президент на КНСБ Пламен Димитров бе преизбран днес на поста за нов 5-годишен

април 13, 2022

КНСБ активно участваше с мнения и становища в периода на представяне на различните версии

април 11, 2022

Основните бюджетни взаимоотношения, приети в Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г.

април 6, 2022

Публикуваме становище на Конфедерацията на независимите синдикати в България по актуализирания Национален план за

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


май 17, 2022

На 14 и 15 май Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора бе домакин


май 12, 2022

Регионалният съвет на КНСБ във Враца освежи и почисти любими места за пикник във


май 10, 2022

КНСБ е организацията на хората на честния труд. Няма друга организация с такава членска

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството