Начало

КНСБ настоява за спешен браншови съвет по енергетика и преразглеждане на плана за възстановяване

24.11.2022

Пламен Димитров бе избран за председател на Комитета по човешки и синдикални права към МКП

22.11.2022

Цветелина Иванова бе преизбрана за председател на Федерацията на независимите строителни синдикати

21.11.2022

Лука Визентини бе избран за генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите

20.11.2022

Пламен Димитров пред световната синдикална общност: КТД е основен инструмент за повишаване на заплатите

19.11.2022ноември 25, 2022

Нова синдикална организация бе учредена вчера във фирма “Десислава” ЕООД в град Попово. Предприятието


ноември 24, 2022

Председателите на Националната федерация на енергетиците в България (НФЕ-КНСБ), Независимата синдикална федерация на енергетиците


ноември 24, 2022

Форум под надслов „Устойчиви работни места и качествена заетост през социалното партньорство“ се проведе


ноември 24, 2022

Федерацията на независмите синдикати от земеделието е партньор в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder, който


ноември 22, 2022

С 20% се вдигат началните основни заплати в МБАЛ “Д-р Иван Селимински”, град Сливен.


ноември 22, 2022

Нов Колективен трудов договор бе подписан в ОП “Транспорт” в град Бургас. Това бе

ноември 24, 2022

Председателите на Националната федерация на енергетиците в България (НФЕ-КНСБ), Независимата синдикална федерация на енергетиците

октомври 31, 2022

Публикуваме становище на КНСБ, одобрено на заседание на Координационния съвет на конфедерацията на 25

октомври 31, 2022

Публикуваме становището на КНСБ относно Проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството