Заедно срещу злоупотребите с работното време и с почивните дни на трудовите хора

Анализите показват, че близо 40% от работещите у нас полагат извънреден труд, без това да им се заплаща или компенсира, а проверки на Главна инспекция по труда сочат масово разпространение на сумираното изцисляване/отчитане на работното време в материалните сектори.
Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)*доведе до заобикаляне на редица норми, свързани с ограничаването и отчитането на извънредния труд, нарушаване на общите изисквания за междуседмичната почивка и правата на определени групи работници, за които има забрана за полагане на извънреден и нощен труд.

Вместо изключение, в правило са се превърнали:
- Работа през 6, а не 5 дни от седмицата,
- Работа повече от 8 часа дневно;
- Работа през почивните дни - събота и неделя;
- Ограничение на междуседмичната почивка до ден и половина или дори само до един ден, като той може и да не е неделя;
- Полагане на извънреден труд, извън определените седмични, месечни и годишни норми.

Липсата на достатъчна правна регулация на този нетипичен начин на отчитане на работното време го е превърнала в инструмент за организация на работното време и в „универсална“ врата, през и чрез която спокойно и необезпокоявано, съвсем „законно“, се заобикалят различни режими, свързани с организацията на работното време, на почивките, полагането на извънреден труд и неговото заплащане, нарушаване на стандартите за организация и съвместяване на личния с трудовия живот.

Всички неблагоприятни последици, които се появяват от прилагането на СИРВ, са за сметка на работниците, спрямо които то се въвежда.

На тази тема неотдавна бе посветена и срещата между Президента на КНСБ Пламен Димитров и Българския Патриарх Неофит. След нея Светият Синод на Българска православна църква (БПЦ) направи обръщение към държавните институции, в което отбеляза, че през последните години все по-често явление става трудещите се в България да работят в събота, неделя и на празници, като така се лишават от правото на почивка и личен живот. Акцентът в тази връзка бе сложен именно на вредите, които следват от сумираното изчисляване на работното време.

Както КНСБ, така и БПЦ призовават държавните институции да се предприемат нужните мерки и практиката да се работи в тези дни да бъде ограничена само до сферите и отраслите, които не позволяват прекъсване на трудовия процес и те да бъдат ясно регламентирани. Тази негативна практика може да бъде ограничена чрез конкретни текстове за изменения и допълнения в Кодекса на труда, които КНСБ, с подкрепата на Българска православна църква, ще предложи на правителството.

За да се борим заедно срещу злоупотребите с работното време и с почивните дни на хората, Ви питаме:

Колко работиш седмично и колко почиваш?

{mijopolls 1}

 

* Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ ) е форма на отчитане, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Работодателят може да въведе СИРВ за определен период – седмица, месец или друг, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. Това обаче не означава, че при СИРВ може да се работи само веднъж за първоначално определения период. Преди изтичането на периода работодателят може да издаде нова заповед, с която да определи нов период и така на практика постоянно да се работи в условия на СИРВ. При СИРВ продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. Работниците и служителите имат право на междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. При нормални условия в петдневна работна седмица работниците имат право на седмична почивка в размер на два последователни дни, един от които по начало е в неделя. В тези случаи на лицата се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. При условията на СИРВ продължителността на седмичната почивка може да бъде не по-малко от 36 часа. При промяна в смените тази почивка може да бъде в по-малък размер, но не по-малко от 24 часа, в случай че техническата организация в предприятието налага това.