Годишен обзор на растежа в ЕС

Най-голямото предизвикателство, пред което е изправена днес икономиката на Европа, е как да бъде продължено възстановяването, което е в ход. Това е основното послание в годишния обзор на растежа за 2014 г. (ГОР). Неговото приемане отбелязва началото на четвъртия европейски семестър за координация на икономическата политика в момент, в който растежът е започнал да се завръща и държавите членки бележат напредък в отстраняването на дисбалансите, възникнали преди кризата.

 Към Информационен бюлетин на ЕИСК.