Европейски избори 2014

За КНСБ от решаващо значение е българският избирател да изпрати в Европейския парламент партии и личности, които убедено споделят и работят на практика за реализиране на европейските ценности, които защитават интересите на България пред обединена Европа.

Това изисква те искрено да изповядват демокрацията като ценност и да разбират отлично ролята на социалния диалог и развитието на гражданското общество и да ги насърчават... (прочетете повече)