За първи път български и швейцарски синдикат си сътрудничат за устойчивото социално-иконимическо развитие на България

  • 001Glavna_sheicarci

Днес, 27 ноември 2014 год. (четвъртък), в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), ет. 11, конферентна зала се проведе среща между ръководствата на КНСБ и на най-големия синдикат в частния сектор в Швейцария (UNIA) член на Швейцарската конфедерация на профсъюзите (SGB).

Членовете на UNIA наброяват над 200 000 хил. работници и служители от четири основни сектора – индустрия, строителство, занаятчийство и услуги, като тези в строителството са около 52%, а над 50% от всички работещи са обхванти в Колективен трудов договор.

Срещата бе първата в рамките на предстоящото сътрудничество на двата синдиката за устойчивото социално-иконимическо развитие на България. В нея взеха участие президентът на КНСБ Пламен Димитров, президентът на UNIA Хансуели Шайдегер, Крис Кели – федерален секретар на UNIA, Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ, председатели на основни членове на КНСБ и други.