Среща КНСБ-г-н Кемал Еюп-Комисия за защита от дискриминация - Четвъртък, 1-18-2007

Утре, 19 януари 2007 г., петък, ще се проведе работна среща между ръководството на КНСБ и г-н Кемал Еюп – председател на Комисията за защита от дискриминацията.
Срещата ще бъде в залата на ет.11 в сградата на КНСБ /пл. “Македония” № 1/.
Целта е да бъде обсъдена дискриминацията...

Утре, 19 януари 2007 г., петък, ще се проведе работна среща между ръководството на КНСБ и г-н Кемал Еюп – председател на Комисията за защита от дискриминацията.
Срещата ще бъде в залата на ет.11 в сградата на КНСБ /пл. “Македония” № 1/.
Целта е да бъде обсъдена дискриминацията при осъществяване на трудовите права и задължения, в сферата на заетостта и професиите, като сравнително ново, но набиращо скорост явление в българските условия и успоредно с това – да бъдат потърсени пътища за борба срещу и за защита от тази дискриминация.