КНСБ раздаде наградите „Прометея“ за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората

  • site_1

НДК, Националната Финансово-стопанската гимназия- София и фирма „Щрабаг“ бяха отличени с наградата на КНСБ „Прометея“ за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората. На специална церемония в сградата на конфедерацията бяха връчени статуетките, изработени от скулптора Красимир Трендафилов.

По идея на проф. д-р Желязко Христов от 2008 година КНСБ инициира учредяването на наградата „ПРОМЕТЕЯ”. Тя се връчва на български фирми, които носят „огъня” на хуманизацията на условията на труд - утвърждават добрата практика и издигат името на българските фирми в голямото европейско семейство.

„В този ден, в който ние отдаваме почит на тези наши братя и сестри, които са загинали или пострадали при трудови злополуки и правим анализ на ситуацията в страната на безопасните и здравословни условия на труд, не можем да подминем и не покажем и добрата страна на това, което се случва в България и българския бизнес“, каза вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов в навечерието на 28 април- Международния възпоменателен ден на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки. Паметта на загиналите беше почетена с едноминутно мълчание и пускането на 92 черни балона в небето.

На церемонията присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите д-р Иван Кокалов, Чавдар Христов и Пламен Нанков, както и социалният министър Бисер Петков.

92- ма души са загинали при 2914 трудови злополуки през 2018 г. Смъртните случаи през 2018 са с 2 по-малко в сравнение с 2017 г. Броят на трудовите злополуки остава почти същият като този през 2017-та. Това означава, че всеки ден 8 души претърпяват злополука на работното място, а на 4 дни един работник в България умира“, заяви Димитров.

В резултат на тези инциденти българската индустрия и бизнес са загубили близо 2 млн. трудови дни.

„Строителството води с 14 случая, следва сухопътният транспорт с 12“, отчете още той.

Социалният министър Бисер Петков, който почете паметта на загиналите заяви, че общият дълг на работодатели, синдикати и правителство е да осигурят безопасни и здравословни условия на труд.

„На всеки 15 секунди в света умира един работник вследствие на трудова злополука или професионална болест. Около 4% от световния БВП се губи вследствие на злополуките и трудовия травматизъм. Данните, които изнасяме днес, макар и неокончателни, показват, че нивата на трудовите злополуки и инциденти се запазват на нивото от 2017 г.“, заяви Петков.

България се нарежда в челото на негативната класация сред държавите-членки на ЕС, с два пъти по-висок брой смъртни случай на работното място на 100 000 работещи – 3,57 в сравнение със средният за ЕС -1,83.

Продължава тенденцията от предишните години най-голямата група нарушения на нормите да бъдат свързани с организацията и управлението на дейността за осигуряване на безопасност и здраве при работа – 52 112 бр. или 61% от всички нарушения в областта на ЗБУТ.

Втората група нарушения са свързани с нарушения на нормите по обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси – 21758 бр. ( 26%) . С най-висок относителен дял са нарушенията свързани с нормите по електробезопасност – 3554 бр.

Третата група обхваща нарушения на нормите по хигиена на труда – 11 327 бр. (13%).

В световен мащаб за една година са загинали 2 780 000 работници и служители, което означава, че всеки ден умират по 7500 души.

„Всяка година в ЕС умират почти по 200 000 души като 52% от тях са свързани с раковите заболявания. От 2 години КНСБ настоява да бъде въведена в законодателството ни директивата за зачитане от канцерогени и мутагени“, подчерта Димитров и оповести, че голям брой от трудовите злополуки, у нас, масово не се регистрират, за разлика от тези, които са завършили със смърт, защото те не могат да бъдат скрити.