Синдикат "Висше образование и наука" и КНСБ осигуриха средства от бюджета за ремонт на студентски общежития

  • 3

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" и КНСБ осигуриха средства от бюджета за ремонт на студентски общежития. По време на срещите с министри и депутати между първо и второ четене на закона за държавния бюджет бяха дадени допълнителни 29,4 млн. лв. за държавните висши училища. Средствата ще бъдат заложени в бюджета на МОН и ще се изразходват целево за реновиране на базите.

Студентските общежития при „Студентски столове и общежития“ ЕАД са 33 на брой и от 2008-2009 г. са без средства за капиталови разходи. Ремонтите са извършвани с пари от икономии, поради което състоянието им вече не отговаря на условията за нормално ползване.

От 29,4 млн. лв., 5 млн. ще бъдат отделени за изграждане на ограждения около общежитията. Целта е да бъдат оформени кампуси, за да бъде осигурена сигурността на живеещите в тях.