ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 06. 02. 2008г. - Вторник, 2-5-2008

Утрешната пресконференция е на тема “Реформите в здравеопазването – необходими и възможни решения”...

Утре, 06.02.2008 г., в сградата на КНСБ от 11.00 ч. на 11. ет. ще се проведе пресконференция на тема “Реформите в здравеопазването – необходими и възможни решения”. Ще бъдат обсъдени предложенията за промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който се отнася и до лечебните заведения, както и влиянието на 10-процентния пропорционален (плосък данък) върху възнагражденията на медицинските работници и служители.