Cреща по наболелите проблеми на железопътния транспорт

В Конфедерацията на независимите синдикати в България се проведе среща по наболелите проблеми на железопътния транспорт.
В срещата взеха участие: проф. Йордан Мирчев ­ председател на Комисията по транспорт и телекомуникации при Народното събрание и г-н Петър Мутафчиев ­ депута; заместник министърът на транспорта и съобщенията Любомил Иванов с екип; стопанските ръководства на двете дружества в жп транспорта с екипи; г-н Огнян Крумов ­ директор в Министерството на труда и социалната политика; г-жа Рени Янакиева от Министерството на финансите; ръководствата на СБЖ и СТСБ към КНСБ, както и ръководствата на НЖС и ФТР към КТ “Подкрепа”.