"ТекстилКо"-Червен бряг-заплати - Четвъртък, 2-16-2006

Днес 285-членният колектив на шивашката фирма “ТекстилКо” ЕООД-гр. Червен бряг – филиал на гръцката фирма “Фанко” АД, прекрати ефективните стачни действия поради изпълнение на стачните искания.
Както знаете, стачката продължи две седмици заради неизплатени работни заплати за октомври, ноември и декември 2005 г.
С проявения си кураж, твърдост и издръжливост...

Днес 285-членният колектив на шивашката фирма “ТекстилКо” ЕООД-гр. Червен бряг – филиал на гръцката фирма “Фанко” АД, прекрати ефективните стачни действия поради изпълнение на стачните искания.
Както знаете, стачката продължи две седмици заради неизплатени работни заплати за октомври, ноември и декември 2005 г.
С проявения си кураж, твърдост и издръжливост шивачките успяха да защитят своите трудови права и да получат заработените си възнаграждения за месец октомври и ноември 2005 г. Вчера във фирмата се получи копие от банков превод за изплащане на дължимите работни заплати за месец декември 2005 г. и хората ще си ги получат до края на седмицата.
Стачният комитет на синдикалната организация на КНСБ в дружеството настоява за спешна среща със собствениците-гръцки граждани и управителния съвет на “Фанко” АД, на която да се обсъди бъдещето на “ТекстилКо”, ритмичността на поръчките и редовността на изплащане на работните заплати.
След проведени разговори от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и председателя на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост Йордан Василев със гръцките собственици тази среща ще се проведе на 21 февруари в Червен бряг.
Принос за решаването на острия социален конфликт има и посолството на Република Гърция в България, за което ръководствата на КНСБ и Федерацията изразиха в нарочно писмо благодарност до търговския представител на Гърция Димитриос Зомас.