Работодателят в „Горубсо” – Мадан не приема заявления за получаване на информация

На 19.03.2012 г. работниците и служителите пуснаха молби на основание чл. 128 от КТ до ръководството за издаване на извлечение от ведомостите за дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения. Днес стана ясно, че работодателят не само отказва да издаде съответните извлечения, но и деловодството на „Горубсо” – Мадан АД не приема подготвените от работниците и служителите заявления за получаване на информация по чл. 128, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 128а от Кодекса на труда.

В тази връзка КНСБ реагира своевременно, като сезира ОИТ гр. Смолян с Жалба Вх. № 0058-2836/20.03.2012 г., чрез която изисква незабавна проверка по случая.

Междувременно протестните действия продължават както в „Горубсо” – Мадан АД така и в обогатителната фабрика в гр. Рудозем.