Металоработниците ще протестират до изплащане на дължимите им възнаграждения

29-ти ден продължават ефективните протестни действия на работниците и служителите от „ОЦК” АД гр. Кърджали.
Въпреки обещанията на работодателя, че работните заплати ще бъдат изплатени, към днешна дата преводи към банковите сметки на работниците не са постъпили.
Днес, 30.03.2012 г. /петък/, за пореден път металурзите от ОЦК продължават своя протест, като отново блокираха основния път между Кърджали и Хасково от 9.30 до 10.30 ч.


Подадените заявления до Районния съд в гр. Кърджали за издаване на Заповед за изпълнение за вземания на парични суми по чл. 410 от ГПК вече са над 200 и подаването им продължава и днес. За утре инициативният комитет предвижда пътят между Кърджали и Хасково отново да бъде блокиран за 1 час.
Ако исканията на протестиращите не бъдат удовлетворени в най-кратки срокове, инициативният комитет обмисля протестни действия от следващата седмица да бъдат провеждани в София.