Д-р Желязко Христов-до колектива на МБАЛ-Бургас - Сряда, 3-29-2006

ДО

КОЛЕКТИВА НА МБАЛ БУРГАС

ДО

СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КНСБ


Скъпи братя и сестри-синдикалисти,
Уважаеми здравни работници,


Ръководството на КНСБ изразява категоричната си подкрепа на медицинския персонал от МБАЛ...

ДО

КОЛЕКТИВА НА МБАЛ БУРГАС

ДО

СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КНСБ


Скъпи братя и сестри-синдикалисти,
Уважаеми здравни работници,


Ръководството на КНСБ изразява категоричната си подкрепа на медицинския персонал от МБАЛ Бургас, който чрез протестни действия изразява своето несъгласие с политиката и действията на правителството за разрешаване на дълбоката криза в болничното здравеопазване.
Още при обсъждане на бюджет 2006 ръководството на КНСБ категорично заяви, че с номиналното нарастване на бюджета за здравеопазване с около 220 млн. лв. през 2006 г. и запазване на 4,3% от БВП ще доведе до натрупване на нови дългове на болници и ескалация на социалното напрежение в колективите на здравните заведения и конфронтация между “бялата” гилдия и пациентите.
КНСБ предупреди, че намаляването на доходите на работещите в болниците през първите два месеца на годината с 10 до 40% ще създаде допълнително напрежение в системата на здравеопазването, но адекватни действия от ръководството на Министерство на здравеопазването до този момент няма.
КНСБ направи предложения за разрешаване на нетърпящите отлагане проблеми в българското здравеопазване, а именно:
- предоговаряне на цените на част от клиничните пътеки с най-голям процент на недофинансиране;
- покриване на задълженията на болниците, а оттам – и изплащане на нормални възнаграждения на персонала в здравните заведения;
- спазване на договореното в отрасловия съвет за сътрудничество между синдикати и работодатели и МЗ ИНСТРУКЦИЯ за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие през 2006 г.
Тези предложения не бяха чути от МЗ и правителството и не бяха предложени мерки за преодоляване на възникналите проблеми, поради което социалното напрежение в колективите на много здравни заведения ескалира.
След Стара Загора и Асеновград днес и бялата гилдия от Бургас категорично заявява своята позиция, че липсата на адекватни спешни мерки за преодоляване на кризата в болничното здравеопазване води до провеждането на протестни действия в рамките на закона.
България е единствената страна от Централна и Източна Европа, в която в нарушение на Конституцията и Европейската социална харта здравните работници нямат право на ефективни стачни действия.
Уважаеми лекари, сестри, акушерки, лаборанти, санитари и всички вие, които работите в здравните заведения и се грижите за здравето на хората, ръководството на КНСБ е до вас, солидарно със справедливите искания за достоен труд и достойно заплащане!

Със синдикален и колегиален поздрав:

Д-р Желязко Христов, председател на КНСБ